Planer og meldinger 2017/7

Januar 2016 og desember 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Det har blitt gjennomført fem identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015, januar 2016 og desember 2016. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no. Resultater fra brukerundersøkelser har blant annet blitt publisert som del av Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester, Statistics Norway’s User Survey 2007, Brukerundersøkelse ssb.no 2014 og i Brukerundersøkelse ssb.no 2015. Det har blitt gjennomført fem identiske brukerundersøkelser på ssb.no (i 2012, 2014, 2015, januar 2016 og desember 2016) med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelser ssb.no 2016. Januar 2016 og desember 2016

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2017/7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

19

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt