Planer og meldinger 2016/5

Årsrapport

Statistikkrådet 2015

Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre.

Hensikten med den er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk, offisiell statistikk. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på den offisielle statistikken – særlig bedre sammenliknbarhet og sammenheng – og gi grunnlag for effektivisering ved mindre dobbeltarbeid og ved at institusjonene lærer av hverandre.

Rapporten inneholder en kort hoveddel med bakgrunn og formål for rådet, mandat og sammensetning, samt en oversikt over europeiske krav til statistikk og samarbeidet mellom rådsmedlemmer om registerkvalitet og kompetanseutvikling.

Årsrapporten konsentrerer seg om utviklingen i statistikkproduksjonen i 2015. Alle institusjonene, utenom Statistisk sentralbyrå, har andre primæroppgaver enn statistikkproduksjon, og årsrapporten for Statistikkrådet vil bare være et supplement til institusjonenes vanlige årsrapporter.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikkrådet 2015. Årsrapport

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2016/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt