Planer og meldinger 2016/1

Statistisk sentralbyrås datafangststrategi

Datafangststrategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling for innsamling av data fra SSBs oppgavegivere.

Datafangststrategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling for innsamling av data fra SSBs oppgavegivere. Det meste av SSBs statistikk utarbeides med utgangspunkt i administrative data og utvalgsundersøkelser. Stadig mer informasjon innhentes direkte fra datasystemene til næringsliv og offentlig forvaltning. Datafangstarbeidet er avhengig av god kvalitet i trekkeregistrene, effektive innsamlingsinstrumenter og -prosedyrer for gjennomføring av datafangsten.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås datafangststrategi

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2016/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt