Publikasjon

Planer og meldinger 2016/1

Statistisk sentralbyrås datafangststrategi

Innhold

Datafangststrategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling for innsamling av data fra SSBs oppgavegivere.

Datafangststrategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling for innsamling av data fra SSBs oppgavegivere. Det meste av SSBs statistikk utarbeides med utgangspunkt i administrative data og utvalgsundersøkelser. Stadig mer informasjon innhentes direkte fra datasystemene til næringsliv og offentlig forvaltning. Datafangstarbeidet er avhengig av god kvalitet i trekkeregistrene, effektive innsamlingsinstrumenter og -prosedyrer for gjennomføring av datafangsten.

Kontakt