Planer og meldinger 2017/05

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

Kommunikasjonsstrategien 2017–2020 beskriver de overordnede strategiske prinsipper og mål for Statistisk sentralbyrås eksterne kommunikasjon frem mot 2020.

Den skal bidra til å realisere SSBs visjon Tall som forteller og underbygge SSBs seks strategiske temaer:

  • Samvirke med omverdenen
  • Tema og fortellinger
  • SSB-nyheter
  • Tall om næringsliv
  • Modernisering
  • Kompetanse for fremtiden

Med disse seks utvalgte strategiske temaene skal SSB jobbe for at vi også i fremtiden leverer statistikk og analyse som møter samfunnets behov.

Teknologisk utvikling, økende globalisering og økt fokus på nye samfunnsfenomener stiller nye og økte krav til hele SSB, og til hvordan vi produserer og formidler statistikk.

Vi skal ikke bare levere tall, men også fortelle hva tallene betyr gjennom sammenligninger og analyser, og vi skal møte brukernes krav til omfang,

Om publikasjonen

Tittel

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2017/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

12

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt