Planer og meldinger 2017/03

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2016

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2016, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

2016 har vært et år som har markert starten på en periode med stor endring og omstilling i SSB. I løpet av 2016 har vi fått på plass en ny strategisk plattform med ny visjon, verdier, lederprinsipper og seks strategiske tema. De seks strategiske temaene har overskriftene samvirke med omverdenen, tema og fortellinger, SSBnyheter, tall om næringsliv, modernisering og kompetanse for fremtiden. I den strategiske plattformen ligger det betydelige forventninger om og krav til endring og utvikling av organisasjonen i de kommende år. For å få til dette må SSB opparbeide et finansielt og et operasjonelt handlingsrom.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2016

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2017/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

59

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt