• Årsrapport 2020

  Planer og meldinger 2021/04

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

 • Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021–2023

  Planer og meldinger 2021/03

  Publisert:

  Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) ble vedtatt 21. juni 2019.

 • Annual Report 2020. International development cooperation in Statistics Norway

  Planer og meldinger 2021/02

  Publisert:

  Statistics Norway (SSB) has been engaged in international development cooperation for more than 50 years. Since 1994, SSB has had a division dedicated to this work, and over the years our approach has moved towards long-term institutional cooperation projects. Experience has shown us that a long-time horizon is more likely to contribute to sustainable and resilient results for our partner institutions. The main purpose of SSB’s international development cooperation is to build capacity in producing official statistics of good quality and to contribute to the development of a strong National Statistical System.

 • Brukerundersøkelsen ssb.no 2020

  Planer og meldinger 2021/01

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

 • Strategy for Statistics Norway

  Plans and reports 2020/7

  Publisert:

  Statistics Norway is a professionally independent institution and the central authority for the development, production and dissemination of official statistics in Norway.

 • User survey ssb.no 2019

  Plans and reports 2020/6

  Publisert:

  Statistics Norway has conducted several user surveys concerning our website ssb.no.

 • Strategi for SSB. Nynorsk

  Planer og meldinger 2020/5

  Publisert:

  Måla i strategien til SSB byggjer på Statistikklova, og måla framhevar dei viktigaste delane av samfunnsoppdraget vårt.

 • Strategi for SSB

  Planer og meldinger 2020/4

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.

 • Brukerundersøkelsen ssb.no 2019

  Planer og meldinger 2020/3

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

 • Årsrapport 2019

  Planer og meldinger 2020/2

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2019, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi for 2017-2020.

 • Annual Report 2019. International development cooperation in Statistics Norway

  Planer og meldinger 2020/01

  Publisert:

  Good statistics are important for measuring progress on the SDGs. What is more important is that a country is able to make policy decisions that will drive sustainable development. A solid National Statistical System (NSS) well aligned with national development plans and priorities plays a key role in providing the country’s policy makers, citizens and businesses with information vital for making informed choices and develop evidence-based policies.

 • Overordnet virksomhetsplan 2019

  Planer og meldinger 2019/5

  Publisert:

  Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer for 2019 og utgjør administrerende direktørs interne styringsverktøy.

 • Årsrapport 2018

  Planer og meldinger 2019/3

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2018, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi for 2017-2020. Årsrapporten ble godkjent av SSBs styre 28. februar 2019.

 • Annual Report 2018. International development cooperation at Statistics Norway

  Plans and reports 2019/4

  Publisert:

  The main purpose of SSB’s international development cooperation is to build capacity in producing official statistics of good quality, and to contribute to the development of well-functioning National Statistical Systems.

 • User survey ssb.no 2018

  Plans and reports 2019/2

  Publisert:

  Statistics Norway has conducted several user surveys concerning ssb.no.

 • Brukerundersøkelsen ssb.no 2018

  Planer og meldinger 2019/01

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

 • Årsrapport 2017

  Planer og meldinger 2018/08

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås resultater for 2017 og omtaler både virksomheten som er finansiert over statsbudsjettet og virksomheten som er finansiert av brukerne.

 • User survey ssb.no 2017

  Plans and reports 2018/07

  Publisert:

  Statistics Norway has conducted a number of user surveys concerning ssb.no. Results from user surveys have been published as part of User survey 2004.

 • Tall som forteller. Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

  Planer og meldinger 2018/06

  Publisert:

  SSBs visjon Tall som forteller er en strategisk forpliktelse for hele byrået.

 • Statistisk sentralbyrås språkprofil

  Planer og meldinger 2018/05

  Publisert:

  SSBs språkprofil gir språklige retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere godt og effektivt med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere. Vår visjon er «Tall som forteller».