• HR-strategi 2015-2017

  Planer og meldinger 2015/1

  Publisert:

  HR-strategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling av SSB på områder som kompetanse, ledelse og kultur.

 • IT-strategi for Statistisk sentralbyrå 2014–2017

  Planer og meldinger 2014/11

  Publisert:

  IT-strategien viser hvordan IT skal bidra til at Statistisk sentralbyrå (SSB) når målene i Strategi 2014-2017.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse. Ekstern utgave

  Planer og meldinger 2014/7

  Publisert:

  Dette styringsdokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur

 • Brukerundersøkelse ssb.no 2014

  Planer og meldinger 2014/6

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført to identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012 og 2014 med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no. Denne publikasjonen presenterer hovedresultatene fra disse undersøkelsene.

 • Virksomhetsplan 2014 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2014/5

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2014 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2014 og endringer fra tidligere år.

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2013

  Planer og meldinger 2014/4

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2013, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Statistisk sentralbyrå - strategi 2014-2017

  Planer og meldinger 2014/1

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati. Statistisk sentralbyrås strategi, Strategi 2014, forteller hva vi ønsker å oppnå de kommende årene.

 • Virksomhetsplan 2014 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2014/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2014 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2014

 • Statistikkrådet 2013 : årsrapport

  Planer og meldinger 2014/2

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre

 • Årsmelding 2012 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2013/8

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har stor betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i stor grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Årsmelding 2012

  Planer og meldinger 2013/4

  Publisert:

  SSB har gjennom flere år modernisert og effektivisert statistikkproduksjonen for å ha kapasitet til å møte den økende etterspørselen etter statistikk og analyser.

 • Statistikkrådet 2012 : årsrapport

  Planer og meldinger 2013/5

  Publisert:

  Hensikten med årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk, offisiell statistikk.

 • Virksomhetsplan 2013 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2013/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2013 Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2013, samt noen eksempler på viktige statistikker.

 • Virksomhetsplan 2013 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2013/2

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2013 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2013.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2012

  Planer og meldinger 2013/1

  Publisert:

  Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

 • Halvårsrapporten for 2012

  Planer og meldinger 2012/11

  Publisert:

  Denne rapporten inneholder informasjon om sentrale oppgaver og resultater ved utgangen av første halvår 2012.

 • Årsmelding 2011 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2012/10

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har stor betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i stor grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

  Planer og meldinger 2012/9

  Publisert:

  Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2012 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2011

  Planer og meldinger 2012/7

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2011.

 • Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2011

  Planer og meldinger 2012/2

  Publisert:

  2011 var et viktig år for Statistisk sentralbyrå med den første registerbaserte folke- og boligtelling i Norge, gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget og ny administrerende direktør.