121838
121838
omssb
2013-06-10T08:49:00.000Z
no

Planer og meldinger

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2013

  Planer og meldinger 2014/4

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2013, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Statistisk sentralbyrå - strategi 2014-2017

  Planer og meldinger 2014/1

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati. Statistisk sentralbyrås strategi, Strategi 2014, forteller hva vi ønsker å oppnå de kommende årene.

 • Virksomhetsplan 2014 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2014/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2014 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2014

 • Statistikkrådet 2013 : årsrapport

  Planer og meldinger 2014/2

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre

 • Årsmelding 2012 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2013/8

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har stor betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i stor grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Årsmelding 2012

  Planer og meldinger 2013/4

  Publisert:

  SSB har gjennom flere år modernisert og effektivisert statistikkproduksjonen for å ha kapasitet til å møte den økende etterspørselen etter statistikk og analyser.

 • Statistikkrådet 2012 : årsrapport

  Planer og meldinger 2013/5

  Publisert:

  Hensikten med årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk, offisiell statistikk.

 • Virksomhetsplan 2013 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2013/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2013 Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2013, samt noen eksempler på viktige statistikker.

 • Virksomhetsplan 2013 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2013/2

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2013 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2013.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2012

  Planer og meldinger 2013/1

  Publisert:

  Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

 • Halvårsrapporten for 2012

  Planer og meldinger 2012/11

  Publisert:

  Denne rapporten inneholder informasjon om sentrale oppgaver og resultater ved utgangen av første halvår 2012.

 • Årsmelding 2011 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2012/10

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har stor betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i stor grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

  Planer og meldinger 2012/9

  Publisert:

  Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2012 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2011

  Planer og meldinger 2012/7

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2011.

 • Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2011

  Planer og meldinger 2012/2

  Publisert:

  2011 var et viktig år for Statistisk sentralbyrå med den første registerbaserte folke- og boligtelling i Norge, gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget og ny administrerende direktør.

 • Årsrapport : Statistikkrådet 2011

  Planer og meldinger 2012/3

  Publisert:

  Hensikten med rapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk, offisiell statistikk.

 • Virksomhetsplan 2012 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2012/4

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2012 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2012, samt noen eksempler på viktige statistikker og prosjekter.

 • Virksomhetsplan 2012 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2012/5

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2012 gir oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2012.

 • Årsmelding 2010 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2011/9

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : mai 2011

  Planer og meldinger 2011/8

  Publisert:

  Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.