Planer og meldinger 2014/3

Virksomhetsplan 2015 : risikovurderinger

Virksomhetsplan 2015 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2015 og endringer fra tidligere år.

Statistisk sentralbyrås hovedmål er å dekke samfunnets behov for offisiell statistikk og utarbeide sentrale analyser og forskning som bygger på denne statistikken.

Måloppnåelsen er avhengig av flere forhold, som evnen til effektiv statistikkproduksjon, kvalitet i produksjonen og at samfunnet har tillit til at SSB opptrer objektivt og ikke misbruker data. Disse forholdene er oppsummert i de europeiske retningslinjene for statistikk. Hensynet til kvalitet og effektiv produksjon er også understreket i SSBs sentrale strategidokumenter og planer.

.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2015 : risikovurderinger

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

15

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt