• Årsmelding 2008 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2009/10

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid får stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : mai 2009

  Planer og meldinger 2009/11

  Publisert:

  Dette dokumentet trekker opp viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2008

  Planer og meldinger 2009/9

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2008, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009

  Planer og meldinger 2009/8

  Publisert:

  Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2009 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Årsrapport : statistikkrådet 2008

  Planer og meldinger 2009:3

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre. Hensikten med den er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

 • Virksomhetsplan 2009 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2009:4

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2009. Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2009.

 • Virksomhetsplan 2009 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2009:5

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2009 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås planer for virksomheten i 2009.

 • Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2008

  Planer og meldinger 2009:2

  Publisert:

  2008 i SSB var preget av utvidelser av det samlede statistikkproduktet, flere nye satsninger og store prosjekter som videreføres.

 • Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2008

  Planer og meldinger 2009:1

  Publisert:

  Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2008 (status pr. 31.12.2008). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2009.

 • Virksomhetsmodell for Statistisk sentralbyrå

  Notater 2008/47

  Publisert:

 • Måldokument for elektroniske administrative systemer

  Planer og meldinger 2008:11

  Publisert:

  Dette dokumentet behandler i hovedsak de administrative systemene som Administrasjonsavdelingen har ansvaret for.

 • Årsmelding 2007 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2008:9

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har lange tradisjoner og får stadig større betydning. Det er også blitt mer forpliktende som følge av EØS-samarbeidet.

 • Virksomhetsplan 2008

  Planer og meldinger 2008/8

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2008 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2008.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2007

  Planer og meldinger 2008:7

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2007.

 • Årsmelding 2007

  Planer og meldinger 2008/5

  Publisert:

  2007 ble begivenhetsrikt for SSB.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2008

  Planer og meldinger 2008/4

  Publisert:

  Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2008 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Årsrapport : statistikkrådet 2007

  Planer og meldinger 2008/3

  Publisert:

  Hensikten med årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

 • Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2007

  Planer og meldinger 2008:1

  Publisert:

  Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2007 (status pr. 31.12.2007). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2008.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : februar 2008

  Planer og meldinger 2008/2

  Publisert:

  Dette dokumentet trekker opp viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

 • Strategi for kompetanseutvikling

  Planer og meldinger 2007:16

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå skal være en attraktiv arbeidsplass hvor læring, fornyelse og forbedring er en del av hverdagen.