• IT-strategier 2007

  Publisert:

  IT-funksjonen i SSB skal levere infrastruktur og tjenester som understøtter, forbedrer og effektiviserer SSBs datainnsamling, statistikkproduksjon og formidlingsvirksomhet.

 • Strategi for datafangst

  Planer og meldinger 2007:15

  Publisert:

  Utfordringane i datafangsten til Statistisk sentralbyrå (SSB) er å samle inn meir informasjon, med høgare kvalitet og til ein lågare kostnad.

 • Etikk og statistikk

  Planer og meldinger 2007:18

  Publisert:

  Medarbeidere i Statistisk sentralbyrå (SSB) er underlagt allmennetiske og forvaltningsetiske prinsipper og normer som gjelder for ansatte i statsforvaltningen.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2007

  Planer og meldinger 2007:6

  Publisert:

  Arbeidsprogrammet for 2007 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB.

 • Årsmelding 2006 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2007:10

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har lange tradisjoner og får stadig større betydning. Det er også blitt mer forpliktende som følge av EØS-samarbeidet.

 • Virksomhetsplan 2007

  Planer og meldinger 2007:12

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2007 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2007.

 • Årsmelding 2006

  Planer og meldinger 2007/8

  Publisert:

  2006 var et godt år for SSB med flere nye statistikker og en god økonomi.

 • Årsrapport : statistikkrådet 2006

  Planer og meldinger 2007:7

  Publisert:

  Hensikten med årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : februar 2007

  Planer og meldinger 2007/5

  Publisert:

  Dette dokumentet trekker opp de viktigste sidene ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

 • Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2006

  Planer og meldinger 2007:3

  Publisert:

  Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr. 31.12.2006). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2007.

 • Statistisk sentralbyrå : strategier 2007

  Planer og meldinger 2007:2

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet et sett med framtidsbilder – scenarier – som beskriver hvordan SSBs omgivelser og rammebetingelser kan utvikle seg ti år fram i tid.