Planer og meldinger 2015/8

Brukerundersøkelse ssb.no 2015

Det har blitt gjennomført tre identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Det har blitt gjennomført tre identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Fornøyde brukere av ssb.no

Resultatene fra alle undersøkelsene viser at brukerne av ssb.no er fornøyde. Dette er stabilt og har ikke endret seg i løpet av de tre siste årene, til tross for lansering av ny nettside 1. mars 2013. Både i 2012 og i 2014 svarte 86 prosent av respondentene at de er fornøyd med ssb.no, og dette tallet var 87 prosent i 2015.

Samme andel brukere finner fram på ssb.no i 2015 som i 2014. 87 prosent svarer at de finner informasjonen de lette etter. Tilsvarende tall i 2012 var 83 prosent.

Leter etter konkrete tall

Klart flest kommer for å finne konkrete tall når de besøker ssb.no, 59 prosent i 2015, 57 prosent i 2014 og 61 prosent i 2012.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelse ssb.no 2015

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/8

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

17

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt