Planer og meldinger 2016/6

Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2015

Statistisk sentralbyrå tilbyr assistanse til utviklingsland som ønsker å utvikle sitt nasjonale statistikksystem slik at det gir mer og bedre informasjon til folk og myndigheter om ulike samfunnsforhold.

Utviklingssamarbeidet er i hovedsak organisert gjennom brede og langsiktige institusjonssamarbeid med søsterorganisasjoner i utviklingsland. Formålet med SSBs utviklingssamarbeid er å bidra til utvikling av bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene gjennom å dele norske erfaringer med produksjon og bruk av offisiell statistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2015

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2016/6

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt