Planer og meldinger 2015/4

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2014-2017

SSBs kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi skal kommunisere med dem vi har, eller ønsker å ha, kontakt med.

SSBs kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi skal kommunisere med dem vi har, eller ønsker å ha, kontakt med.

SSBs kommunikasjon skal være åpen, tilgjengelig, forståelig og uavhengig.

De vi kommuniserer med, skal kunne ha tillit til at SSB er faglig uavhengig, og at statistikk og forskningsresultater leveres uten føringer fra oppdragsgivere eller politiske myndigheter.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2014-2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/4

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

12

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt