• Årsrapport : Statistikkrådet 2011

  Planer og meldinger 2012/3

  Publisert:

  Hensikten med rapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk, offisiell statistikk.

 • Virksomhetsplan 2012 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2012/4

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2012 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2012, samt noen eksempler på viktige statistikker og prosjekter.

 • Virksomhetsplan 2012 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2012/5

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2012 gir oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2012.

 • Årsmelding 2010 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2011/9

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : mai 2011

  Planer og meldinger 2011/8

  Publisert:

  Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2010

  Planer og meldinger 2011/7

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2010.

 • Årsrapport : Statistikkrådet 2010

  Planer og meldinger 2011/4

  Publisert:

  Hensikten med rapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

 • Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2010

  Planer og meldinger 2011/1

  Publisert:

  2010 var et godt år for Statistisk sentralbyrå.

 • Virksomhetsplan 2011: risikovurderinger

  Planer og meldinger 2011/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2011 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2011.

 • Virksomhetsplan 2011: satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2011/5

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2011 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2011.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011

  Planer og meldinger 2011/2

  Publisert:

  Dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2011 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Årsmelding 2009 : internasjonalt samarbeid

  Planer og meldinger 2010/13

  Publisert:

  Internasjonalt statistisk samarbeid har fått stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området, og det er i økende grad forpliktende som følge av EØS-avtalen.

 • Årsrapport : statistikkrådet 2009

  Planer og meldinger 2010/8

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre. Hensikten med den er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

 • Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse

  Planer og meldinger 2010/12

  Publisert:

  Dette dokumentet omtaler viktige sider ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

 • Virksomhetsplan for 2010 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2010/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2010 Risikovurderinger presenterer overordnede riskovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2010.

 • Virksomhetsplan for 2010 : satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2010/2

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2010 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) planer for virksomheten i 2010.

 • Statistisk sentralbyrås budsjett for 2010

  Planer og meldinger 2010:7

  Publisert:

  Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2010 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

 • Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2009

  Planer og meldinger 2010/6

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2009, både virksomhet som er finansiert over statstoppdraget og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2009

  Planer og meldinger 2010/9

  Publisert:

  Melding frå styret: Eit hendingsrikt år

 • Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2009

  Planer og meldinger 2010/1

  Publisert:

  Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2009 (status pr. 31.12.2009). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2010.