Planer og meldinger 2018/04

Desember 2017

Brukerundersøkelsen ssb.no 2017

Det har blitt gjennomført seks identiske brukerundersøkelser på ssb.no (i 2012, 2014, 2015, januar 2016, desember 2016 og desember 2017) med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no. Resultater fra brukerundersøkelser har blant annet blitt publisert som del av Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester, Statistics Norway’s User Survey 2007, Brukerundersøkelse ssb.no 2014, Brukerundersøkelse ssb.no 2015 og Brukerundersøkelser ssb.no 2016.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelsen ssb.no 2017. Desember 2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2018/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

19

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt