Planer og meldinger 2017/01

Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2016

Formålet med SSBs utviklingssamarbeid er å bidra til utvikling av gode nasjonale statistikksystem og til bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene. Dette blir gjort gjennom å dele norske erfaringer med produksjon og bruk av offisiell statistikk.

SSBs utviklingssamarbeid skal holde høy faglig kvalitet, og SSB som institusjon skal kunne stå inne for resultatene i utviklingssamarbeidet. For å oppnå dette er arbeidet godt integrert i SSBs kjernevirksomhet, og det er SSB som institusjon som tar ansvar for å sikre kvalitet og resultater i utviklingssamarbeidet.

Utviklingssamarbeidet er i hovedsak organisert gjennom brede og langsiktige institusjonssamarbeid med søsterorganisasjoner i andre land. Ut over dette utfører SSB ulike typer faglige oppdrag på etterspørsel fra Norad, UD og internasjonale organisasjoner. Dette arbeidet støtter opp om landsamarbeidene, og kan for eksempel være metodeutvikling, dataanalyse, erfarings- og dokumentasjonsrapporter, og kartlegging og planlegging av nye landsamarbeid.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2016

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2017/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

36

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt