Planer og meldinger 2015/7

Årsrapport

Statistikkrådet 2014

Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre

Hensikten med Statistikkrådet er å koordinere produksjon og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Statistikkrådet ble opprettet 1. januar 2004. Mandatet for Statistikkrådet framgår av boks 1.

Hensikten med denne årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk. Dette vil øke kvaliteten på den offisielle statistikken – særlig bedre sammenliknbarhet og sammenheng – og gi grunnlag for effektivisering ved at en unngår dobbeltarbeid, og ved at institusjonene lærer av hverandre.

Rapporten inneholder en kort hoveddel med bakgrunn og formål for rådet, mandat og sammensetning, samt en oversikt over europeiske krav til statistikk og samarbeidet mellom rådsmedlemmer om registerkvalitet og kompetanseutvikling.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikkrådet 2014. Årsrapport

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt