Eiendomsomsetning4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Eiendomsomsetning - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. januar 2017 4. kvartal 2016 Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom
7. november 2016 3. kvartal 2016 Svak nedgang i boligomsetningen
12. august 2016 2. kvartal 2016 Fortsatt nedgang i boligomsetningen
29. april 2016 1. kvartal 2016 Sterk nedgang i boligomsetningen
29. januar 2016 4. kvartal 2015 Flere kjøpte fritidshus, færre kjøpte bolig
30. oktober 2015 3. kvartal 2015 Økt salg av fritidsboliger
12. august 2015 2. kvartal 2015 Økt salg av fast eiendom
30. april 2015 1. kvartal 2015 Økt salg av fritidshus og boliger
30. januar 2015 4. kvartal 2014 Økt salg av fritidseiendommer
30. oktober 2014 3. kvartal 2014 Omsetning av fast eiendom for mer enn 100 milliarder
13. august 2014 2. kvartal 2014 Flere kjøpte fritidsbolig
29. april 2014 1. kvartal 2014 Vi kjøpte færre eiendommer
30. januar 2014 4. kvartal 2013 Færre omsatte boliger og fritidshus
29. oktober 2013 3. kvartal 2013 Færre solgte boliger og fritidshus
29. april 2013 1. kvartal 2013 Økt salg av fritidseiendommer
13. august 2013 2. kvartal 2013 Salget av boliger og fritidshus gikk ned
18. februar 2013 4. kvartal 2012 Økt omsetning av boliger og fritidshus
12. november 2010 3. kvartal 2010 Vekst i salg av eiendommer
14. november 2012 3. kvartal 2012 Økt omsetningsverdi for fast eiendom
14. mai 2012 1. kvartal 2012 Økt boligsalg
16. august 2012 2. kvartal 2012 Økt salg av boliger og fritidshus
14. februar 2012 4. kvartal 2011 Rekordhøy omsetningsverdi
12. mai 2011 1. kvartal 2011 Økt salg av fritidsboliger
11. november 2011 3. kvartal 2011 Salget av eiendommer øker fortsatt
11. august 2011 2. kvartal 2011 Betydelig økning i boligsalget
14. februar 2011 4. kvartal 2010 Økt omsetning av eiendommer
22. desember 1999 3. kvartal 1999 Fortsatt økt omsetningsverdi
27. august 1999 2. kvartal 1999 Liten endring i eiendomsomsetningen
22. februar 2000 4. kvartal 1999 Økt eiendomsomsetning
24. mai 2000 1. kvartal 2000 Sterk økning i omsetningen
14. november 2000 3. kvartal 2000 Fortsatt økning i eiendomsomsetningen
23. februar 2001 4. kvartal 2000 Ny rekord for eiendomsomsetningen
23. august 2000 2. kvartal 2000 Sterk økning i salg av eiendommer
14. februar 2002 4. kvartal 2001 Omsetningsverdien nesten doblet på fem år
22. august 2001 2. kvartal 2001 Eiendomsomsetningen øker stadig
14. november 2001 3. kvartal 2001 Omsetningen av boliger øker
25. mai 2001 1. kvartal 2001 Eiendommer for 27 milliarder omsatt
18. februar 2003 4. kvartal 2002 Nytt rekordår for eiendomsomsetningen
21. august 2002 2. kvartal 2002 Sterk økning i tinglyst verdi
22. mai 2002 1. kvartal 2002 Flere boliger, færre andre eiendommer omsatt
12. november 2002 3. kvartal 2002 Økning i salg av eiendommer
14. august 2003 2. kvartal 2003 Nedgang i kjøp og salg av eiendommer
11. november 2003 3. kvartal 2003 Omsetning av eiendommer øker igjen
12. februar 2004 4. kvartal 2003 Rekordår for eiendomsomsetningen
15. mai 2003 1. kvartal 2003 Færre eiendommer omsatt
9. november 2004 3. kvartal 2004 Salg av fritidseiendommer øker fortsatt
12. mai 2004 1. kvartal 2004 Vi kjøper og selger flere eiendommer
12. august 2004 2. kvartal 2004 Salg av fritidseiendommer økte mest
27. mai 2005 1. kvartal 2005 Færre eiendommer omsatt
16. november 2005 3. kvartal 2005 Rekordomsetning av fritidseiendommer
19. august 2005 2. kvartal 2005 Liten nedgang i eiendomsomsetningen
11. mars 2005 4. kvartal 2004 Fortsatt vekst i omsetning av eiendommer
15. august 2006 2. kvartal 2006 Prisrekord for hytter og fritidshus
18. mai 2006 1. kvartal 2006 Kraftig økning i salg av fritidseiendommer
16. februar 2006 4. kvartal 2005 Stor vekst i omsetning av eiendommer
16. februar 2007 4. kvartal 2006 Prisrekord på boliger
6. juni 2007 1. kvartal 2007 Kraftig vekst for fritidseiendommer
13. november 2006 3. kvartal 2006 Fortsatt høy pris for hytter og feriehus
22. mai 2008 1. kvartal 2008 Færre omsatte eiendommer
16. november 2007 3. kvartal 2007 Stigende omsetningsverdi på hytter og fritidshus
26. februar 2008 4. kvartal 2007 Fortsatt mange tinglyste omsetninger
17. august 2007 2. kvartal 2007 Prisøkning for hytter og fritidshus
13. november 2008 3. kvartal 2008 Færre omsatte boliger og fritidshus
15. august 2008 2. kvartal 2008 Færre omsatte fritidsboliger
13. februar 2009 4. kvartal 2008 Stor nedgang i kjøp og salg av eiendommer
13. november 2009 3. kvartal 2009 Flere omsatte eiendommer, lavere omsetningsverdi
15. mai 2009 1. kvartal 2009 Sterk nedgang i eiendomsomsetningen
12. februar 2010 4. kvartal 2009 Klar økning i kjøp og salg av eiendommer
14. august 2009 2. kvartal 2009 Nedgang i salget av boliger og fritidshus
13. august 2010 2. kvartal 2010 Liten økning for bolig- og fritidshus
14. mai 2010 1. kvartal 2010 Sterk økning i boligomsetningen