245451
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvartal
245451
Fortsatt nedgang i boligomsetningen
statistikk
2016-08-12T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
eiendomsoms, Eiendomsomsetning, tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)Eiendom, Bygg, bolig og eiendom
false
Statistikken viser tinglyst omsetning av eiendommer - som boliger og hytter – per fylke. I 2. kvartal 2016 ble det omsatt eiendom for 101,6 milliarder kroner i Norge.

Eiendomsomsetning2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i boligomsetningen

Antall boliger omsatt i fritt salg gikk ned med 6 prosent i 2. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det meste av nedgangen kom i Oslo og Rogaland: henholdsvis 29 og 28 prosent færre boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en økning på 9 prosent i samme periode.

Tinglyst omsetning av fast eiendom. Foreløpige tall
2. kvartal 2016Endring i prosent
OmsetningerAndel2. kvartal 2015 - 2. kvartal 20162. kvartal 2011 - 2. kvartal 2016
Omsetninger i alt48 410100,00,114,5
Etablering av feste464125,739,8
Festeovergang3 12960,60,2
Hjemmelsoverføring i alt44 81793-0,115,4
Hjemmelsoverføring, fritt salg27 45157-4,39,2
Hjemmelsoverføring, gave3 891832,187,8
Hjemmelsoverføring, tvangssalg25514,9-1,9
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør7 42715-1,111,5
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt5 793125,423,5

I alt ble det tinglyst 48 400 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 101,6 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2. kvartal året før.

Størst nedgang i Oslo og Rogaland

Det ble tinglyst i alt 21 700 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 2. kvartal 2016. Dette er 6 prosent færre enn i samme kvartal i 2015. Størst nedgang har det vært i Oslo og Rogaland. I Oslo var nedgangen på 29 prosent, mens gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning økte med 9 prosent. I Rogaland ble det solgt 28 prosent færre boliger. I vestlandsfylket gikk gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning derimot ned med 3 prosent.

Samlet verdi av de omsatte boligene i fritt salg var 72,8 milliarder kroner, og det gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 3,4 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal: 5,8 millioner kroner. Deretter fulgte Akershus og Hordaland, med henholdsvis 4,4 millioner og 3,4 millioner kroner.

Av de omsatte boligeiendommene var 20 800 boliger på eid tomt, mens de resterende 900 var boliger på festet tomt.

Økt salg av fritidseiendommer

I 2. kvartal ble det totalt omsatt 3 400 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sett i forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med 9 prosent. Det ble omsatt 2 600 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 800 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,7 millioner, mens tilsvarende tall for festet tomt var 1,5 millioner kroner.

Statistikken er ingen prisstatistikkÅpne og lesLukk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom , se Boligprisindeksen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB