227665
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvartal
227665
Sterk nedgang i boligomsetningen
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
eiendomsoms, Eiendomsomsetning, tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)Eiendom, Bygg, bolig og eiendom
false
Statistikken viser tinglyst omsetning av eiendommer - som boliger og hytter – per fylke. I 1. kvartal 2016 ble det omsatt eiendom for 78,6 milliarder kroner i Norge.

Eiendomsomsetning1. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk nedgang i boligomsetningen

Antall omsetninger av boliger i fritt salg gikk ned med 20 prosent i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i fjor. For fritidsboliger i fritt salg var det en økning på 6 prosent i samme periode.

Tinglyst omsetning av fast eiendom. Foreløpige tall
1. kvartal 2016Endring i prosent
OmsetningerAndel1. kvartal 2015 - 1. kvartal 20161. kvartal 2011 - 1. kvartal 2016
Omsetninger i alt39 302100,0-8,63,3
Etablering av feste3861-11,9-13,6
Festeovergang2 5266-11,8-2,3
Hjemmelsoverføring i alt36 39093-8,44,0
Hjemmelsoverføring, fritt salg20 95853-14,9-0,6
Hjemmelsoverføring, gave3 586938,945,5
Hjemmelsoverføring, tvangssalg2481-14,8-8,8
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør6 18716-7,21,8
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt5 41114-2,25,8

I alt ble det tinglyst 39 300 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2016. Dette er 9 prosent færre enn i 1. kvartal i fjor. Samlet verdi av de omsatte eiendommene i 1. kvartal 2016 utgjorde 78,6 milliarder kroner, noe som er 8 prosent mindre enn i samme kvartal året før.

Markert nedgang i salg av boliger

Det ble tinglyst i alt 15 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Det har vært nedgang i samtlige fylker, men nedgangen var størst i Oslo, Akershus og Rogaland. I Oslo ble det solgt 38 prosent færre boliger enn 1. kvartal 2015. I Rogaland og Akershus var nedgangen henholdsvis 36 og 34 prosent.

Samlet verdi av de omsatte boligene i fritt salg var 52,6 milliarder kroner, og det gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 3,3 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal: 5,9 millioner kroner. Deretter fulgte Akershus og Hordaland, med henholdsvis 4,4 millioner og 3,6 millioner kroner.

Av de omsatte boligeiendommene var 15 300 boliger på eid tomt, mens de resterende 600 var boliger på festet tomt.

Flere omsatte hytter og fritidshus

I 1. kvartal ble det totalt omsatt 2 600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenlignet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 6 prosent. Det ble omsatt 2 000 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 600 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,6 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,7 millioner kroner.

Statistikken er ingen prisstatistikkÅpne og lesLukk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom , se Boligprisindeksen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB