188502
188502
Fortsatt oppgang for rypejakta
statistikk
2015-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
srjakt, Småvilt- og rådyrjakt, felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)Jakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Småvilt- og rådyrjakt2014/2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fortsatt oppgang for rypejakta

Rypejegerne felte 222 000 ryper i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 47 prosent flere enn foregående jaktår. Utbyttet av fjellrype økte mest.

Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2014-20152013-2014 - 2014-20152009-2010 - 2014-2015
Lirype140 00040,227,0
Fjellrype82 45059,552,5
Storfugl9 18024,1-20,0
Orrfugl20 12037,6-23,2
Ringdue39 960-8,5-29,7
Stokkand15 20011,8-10,0
Hare17 56013,4-14,0
Rødrev22 4404,64,0
Rådyr26 5903,4-13,6

I alt ble det skutt 140 000 liryper og 82 000 fjellryper. Det utgjør en økning på henholdsvis 40 og 60 prosent fra jaktåret 2013/2014. Dette er andre året med økt jaktutbytte for rypejegerne etter bunnåret 2012/2013.

Kraftigst økning i Nordland

I Nordland ble det felt 36 000 ryper sist jaktår, og det representerer en oppgang på 86 prosent fra jaktåret før. I det langstrakte fylket ble utbyttet av fjellrype mer enn fordoblet, mens utbyttet av lirype økte med 65 prosent. Det førte til at det ble skutt omtrent like mange fjellryper som liryper i dette fylket.

Som i jaktåret 2013/2014 måtte flest ryper bøte med livet i Troms. Til sammen skjøt jegerne 38 000 ryper her, som utgjør en oppgang på 45 prosent. Med 8 200 fugler var Karlsøy i Troms den kommunen hvor det ble skutt flest ryper i 2014/2015. Etter Karlsøy følger Lierne i Nord-Trøndelag og Tromsø som hver hadde i overkant av 6 000 rypefellinger.

Tidligere har Finnmark ligget på topp når det gjelder antall felte ryper, og går en tilbake til jaktåret 2005/2006, var utbyttet i vårt nordligste fylke på over 100 000 ryper. Jaktåret 2014/2015 ble det felt om lag 29 000 ryper i Finnmark, som likevel innebærer en økning på 30 prosent fra foregående jaktår.

Flere skogsfugl skutt

Til sammen ble 9 000 storfugl felt i 2014/2015, som innebærer en økning på 24 prosent fra jaktåret før. I Sør- og Nord-Trøndelag økte jaktutbyttet av storfugl med henholdsvis 57 og 71 prosent. Fortsatt blir det felt flest storfugl i Hedmark, hvor i alt 2 500 storfugl ble skutt. På landsnivå økte utbyttet av orrfugl med 38 prosent, og totalt 20 000 ble felt i 2014/2015. I Troms ble utbyttet mer enn fordoblet. Her ble det felt 1 100 orrfugl sist jaktår. Også for orrfugl var det stor økning i Sør- og Nord-Trøndelag, hvor det ble felt henholdsvis 56 og 70 prosent flere orrfugl enn i 2013/2014.

Mange rådyr skytes i Oslofjord-fylkene

I alt falt 26 600 rådyr for menneskehånd i 2014/2015 - 900 flere enn i jaktåret før. Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med om lag 500 dyr og i Larvik med 450 dyr. En annen Østfold-kommune, Rakkestad, kom også høyt opp. Der ble det skutt 420 rådyr.

40 000 felte ringduer

Etter rype er ringdue den småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 40 000 ringduer. I hvert av fylkene Akershus og Hedmark ble om lag 7 500 ringduer felt.

Mye ærfugl og svartand skutt i Østfold

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den arten det felles mest av. I 2014/2015 ble det skutt 15 200 stokkender, noe som er 1 600 flere enn jaktåret før. Videre ble det felt 9 100 ærfugl. En stor andel av disse bleskutt på Hvaler og i Fredrikstad: henholdsvis 2 900 og 2 000 fugler. Også en stor andel av svartendene ble skutt i disse kommunene. Av i alt 2 000 felte svartender ble 900 skutt på Hvaler og 700 i Fredrikstad.

I alt ble det felt 16 100 grågjess, 3 000 kanadagjess og 1 800 kortnebbgjess.