Færre småviltjegere og lavere utbytte

Publisert:

Småviltjegerne felte til sammen 149 000 ryper i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, og en må tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall.

Det var 7 prosent færre småviltjegere som jaktet siste jaktår sammenliknet med jaktåret 2018/2019, viser statistikken over aktive jegere. Antall jegere som var på rypejakt gikk ned 10 prosent, og til sammen var 43 000 rypejegere på en eller flere jaktturer i løpet av jaktåret. Nedgangen i antall jegere kan skyldes at det mange steder er innført sterke begrensinger på hvor mye jegerne får skyte i rypejakta. Noen områder er også fredet. Grunnen til disse begrensningene er den store tilbakegangen i rypebestandene de siste tiårene.

Flest elgjegere

Antall hjorteviltjegere økte så vidt, og i alt 92 000 jegere deltok på jakt på en eller flere hjorteviltarter. Flest var det som jaktet elg, og i alt 60 000 elgjegere tok turen til skogs forrige høst.

Figur 1. Antall felte ryper

Antall felt
1998/1999 511900
1999/2000 551600
2000/2001 489900
2001/2002 482000
2002/2003 415000
2003/2004 443900
2004/2005 450300
2005/2006 364300
2006/2007 312200
2007/2008 323100
2008/2009 224900
2009/2010 164200
2010/2011 194700
2011/2012 229000
2012/2013 119900
2013/2014 151600
2014/2015 222400
2015/2016 175000
2016/2017 181900
2017/2018 166800
2018/2019 181900
2019/2020 149300

Litt flere kvinner jaktet

Tilbakegangen i antall jegere på jakt gjelder bare menn. Blant kvinnene var det litt flere som jaktet enn i foregående jaktår. Av i alt 135 700 jegere som var på jakt, var 8 prosent kvinner. Det utgjør i alt 10 800 kvinnelige jegere, en økning på knapt 300 fra året før.

Figur 2.

Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper og antall jegere med utbytte. 2019/2020

Flest ryper ble skutt i Lierne og i Kautokeino

Det ble i alt felt 104 000 liryper og 45 000 fjellryper i 2019/20. Det er en nedgang på henholdsvis 16 og 22 prosent fra jaktåret før.

Jegerne som jaktet i Lierne i Trøndelag og Kautokeino i Troms og Finnmark felte flest ryper, viser tallene fra småvilt og rådyrjakta. Utbyttet i disse kommunene var henholdsvis 6 200 og 5 400 ryper. Her kan du se hvor mange ryper som ble skutt i din kommune.

Størst nedgang for skogsfugljakta

Fellingsstatikken viser en betydelig nedgang i antall skutte skogsfugl. Nedgangen var på henholdsvis 49 prosent for storfugl og 30 prosent for orrfugl. I alt ble det skutt 6 700 storfugl og 13 940 orrfugl. Skogsfuglbestanden svinger mye fra år til år og det gjenspeiler seg også i jaktutbyttet. En årsak til bestandssvingningene er svingninger i smågnagerbestanden. Mye smågnagere gjør at rovdyr og rovfugl heller spiser smågnagere. Også harejakta hadde en betydelig tilbakegang med 27 prosent færre skutte dyr.

Rådyrjegerne derimot hadde et godt år, og utbyttet fra rådyrjakta økte med 8 prosent, til 31 920 felte dyr. Ellers var kråke og ringdue de småviltartene etter rype som gav størst utbytte. I alt ble 37 600 kråker og 32 400 ringduer utbytte for jegerne.

Skjøt 310 villsvin

I alt 310 villsvin ble skutt i løpet av jaktåret. Det er på samme nivå som året før. Det var to kommuner som utmerket seg med mye villsvin. I Halden ble det skutt 125 dyr, mens 105 villsvin ble skutt i Aremark.

Figur 3. Antall felte villsvin

Villsvin
2014/2015 70
2015/2016 120
2016/2017 150
2017/2018 226
2018/2019 305
2019/2020 310

Faktaside

Kontakt