99915
99915
Flere elg skutt i nord
statistikk
2014-03-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Elgjakt2013/2014, foreløpige tall

Innhold

Flere elg skutt i nord

Landets elgjegere felte til sammen 34 950 elg under jakta høsten 2013 og vinteren 2014. Det er 300 flere dyr enn foregående jaktår, men samtidig det nest laveste antallet fellinger siden midten av 1990-årene.

Tilbakegang på Østlandet blir oppveid av økt beskatning i Nord-Trøndelag og Nordland.

 

Felte elg
Antall Andel Endring i prosent
2013 2013 2012 - 2013 2009 - 2013
I alt 34 939 100,0 0,9 -2,9
Hanndyr
Kalv 5 784 16,6 -0,2 -5,1
1 1/2 år 6 074 17,4 7,7 1,4
Eldre 7 562 21,6 -2,0 -2,5
Hunndyr
Kalv 5 436 15,6 -0,2 -3,6
1 1/2 år 4 333 12,4 3,8 -2,4
Eldre 5 750 16,5 -2,0 -4,9
Figur 1. Antall felte elg per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2013/2014*
Figur 2. Antall felte elger
Figur 3. Kommuner med flest felte elg. 2013/2014*
Figur 1. Antall felte elg per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2013/2014*Figur 2. Antall felte elgerFigur 3. Kommuner med flest felte elg. 2013/2014*

For sesongen 2013/2014 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 44 700 dyr totalt. Det er omtrent det samme antallet som foregående jaktår. Fellingsprosenten endte på 78, mot 77 prosent i 2012/2013.

Økning i nord

Elgjegerne i Nord-Trøndelag og Nordland økte sitt utbytte, mens det var tilbakegang i de fleste fylkene på Sør-Østlandet. Med henholdsvis 343 og 298 flere felte dyr endte det totale utbyttet på 5 400 elg i Nord-Trøndelag og 3 700 i Nordland. Bare i Hedmark ble det felt flere elg enn i disse to fylkene. Med i overkant av 6 900 dyr ligger innlandsfylket stadig på topp, tross en nedgang på nesten 200 elg fra året før.

Steinkjer fortsatt på topp

Blant kommunene ble det som året før felt flest elg i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Med vel 850 felte elg lå kommunen godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt nærmere 780 dyr. Elgtettheten var klart høyest i de to nordtrønderske kommunene Vikna og Frosta.

Flere elgjegere enn "hjortedrepere"

Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg, enn som er ute etter dens mindre slektning. I jaktåret 2012/2013 jaktet 61 000 jegere elg, og 44 000 jaktet hjort.