Godstransport med lastebil4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Godstransport med lastebil - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. februar 2017 4. kvartal 2016 Flere lastebiler fra Baltikum og Polen
18. november 2016 3. kvartal 2016 Nær hver femte lastebil som passerer grensen, er fra Polen eller Baltikum
19. august 2016 2. kvartal 2016 Redusert markedsandel for norske lastebiler
27. mai 2016 1. kvartal 2016 Én av tre lastebiler er norskregistrert
12. februar 2016 4. kvartal 2015 Mer grensetransport – mindre på norske biler
13. november 2015 3. kvartal 2015 Mindre gods over grensen med norske biler
13. august 2015 2. kvartal 2015 Norske lastebiler frakter mindre til og fra utlandet
29. mai 2013 1. kvartal 2013 Økning for polske lastebiler
7. mai 2015 1. kvartal 2015 Økt lastebiltransport fra Baltikum og Polen
11. februar 2015 4. kvartal 2014 Norske lastebiler taper fortsatt markedsandeler
18. november 2014 3. kvartal 2014 Mindre gods på norske biler
19. august 2014 2. kvartal 2014 42 prosent krysset grensen på norske lastebiler
16. mai 2014 1. kvartal 2014 Betydelig økt grensetransport
18. februar 2014 4. kvartal 2013 58 prosent av godset på utenlandske biler
27. november 2013 3. kvartal 2013 Norske lastebiler fraktet mer
28. august 2013 2. kvartal 2013 Flere baltiskregistrerte godsbiler
26. februar 2013 4. kvartal 2012 Mer grensetransport med polske lastebiler
19. november 2012 3. kvartal 2012 Fortsatt økning i grensetransporten
29. august 2012 2. kvartal 2012 Økt grensetransport med polske lastebiler
23. mai 2012 1. kvartal 2012 Mer gods over grensen
17. februar 2012 4. kvartal 2011 Norske lastebiler taper marked
3. august 2011 2. kvartal 2011 Mindre over grensen med norske biler
28. november 2011 3. kvartal 2011 Fortsatt mindre gods på norske biler
3. mai 2011 1. kvartal 2011 Nedgang for norske og polske biler
17. februar 2011 4. kvartal 2010 Utlendingene dominerer grensetransporten
17. november 2010 3. kvartal 2010 Mer på utenlandske biler
14. juli 1999 1. kvartal 1999 Mindre lastebiltrafikk over grensen
14. mars 2000 4. kvartal 1999 Norske lastebiler har tapt andeler
16. september 1999 2. kvartal 1999 Økt lastebiltrafikk over grensen
3. mai 2000 1. kvartal 2000 Mer gods med lastebil over grensen
16. november 1999 3. kvartal 1999 Fortsatt økning i lastebiltrafikken
30. august 2000 2. kvartal 2000 Mer transport med lastebil over grensen
31. oktober 2000 3. kvartal 2000 Svak økning i godstransporten
14. mars 2001 4. kvartal 2000 Mest grensetrafikk over Svinesund
13. november 2001 3. kvartal 2001 141 000 lastebiler over grensen
11. mai 2001 1. kvartal 2001 150 000 lastebiler over grensen
5. september 2001 2. kvartal 2001 Økt godstransport til Norge
18. februar 2002 4. kvartal 2001 Mer gods inn, mindre ut
19. november 2002 3. kvartal 2002 Mer gods over grensen
13. mai 2002 1. kvartal 2002 Nedgang i godstransporten over grensen
20. august 2002 2. kvartal 2002 Mer gods transportert over grensen
5. juli 2007 1. kvartal 2007 Mer gods på lastebil over grensen
11. september 2007 2. kvartal 2007 Vekst i grensetransport med lastebil
5. mars 2007 4. kvartal 2006 Norske lastebiler taper terreng
13. februar 2003 4. kvartal 2002 Godstrafikk over grensen opp 3,4 prosent
27. mai 2008 1. kvartal 2008 Mindre gods med svenske lastebiler
30. november 2007 3. kvartal 2007 Mer grensetransport med norske lastebiler
13. februar 2008 4. kvartal 2007 Mer eksport på polske og baltiske biler
4. august 2008 2. kvartal 2008 Økt grensetransport med lastebil
4. mai 2009 1. kvartal 2009 Fortsatt nedgang i grensetransporten
4. november 2008 3. kvartal 2008 Mindre gods med norske og svenske biler
13. august 2009 2. kvartal 2009 Nedgang i grensetransporten
4. november 2009 3. kvartal 2009 Fortsatt nedgang i grensetransporten
9. februar 2009 4. kvartal 2008 Grensetransporten ned i 4. kvartal
4. august 2010 2. kvartal 2010 Mer transport med baltiske lastebiler
17. februar 2010 4. kvartal 2009 Norske lastebilers andel stabil
7. mai 2010 1. kvartal 2010 Grensetransporten øker igjen

For tidligere publiseringer se også: Godstransport med norske lastebiler, Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter og Godstransport med utenlandske lastebiler.