14068
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14068
Økt lastebiltrafikk over grensen
statistikk
1999-09-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt lastebiltrafikk over grensen

Det ble fraktet 2,2 millioner tonn gods med lastebil til og fra Norge i 2. kvartal i år. Dette er en økning på 3,1 prosent fra 2. kvartal 1998. I 1. halvår ble det fraktet 4,4 millioner tonn, en økning på 0,2 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

 Innpassert og utpassert transportmengde. 2. kvartal 1994-1999. Tonn

Det ble fraktet vel 1,2 millioner tonn gods inn til Norge. Dette var 1,0 prosent mindre enn i 2. kvartal i fjor. Det ble transportert nær 1 million tonn ut av landet, en økning på 8,8 prosent.

141 000 lastebiler passerte grensen i 2. kvartal, mens tallet for 1. halvår var 276 000. Over 78 000 lastebiler med last passerte grensen på vei til Norge. Dette var en økning på 1,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Nesten 63 000 biler kjørte ut av landet, en økning på 8,9 prosent.

 Tonn transportert til/fra Norge med norsk- og svenskregistrerte biler. 2. kvartal 1994-1999

Svenskene tapte andeler

De norskregistrerte bilene fraktet nesten 1 million tonn gods til/fra Norge i 2. kvartal i år. Dette tilsvarte en andel på 44,6 prosent av den totale transportmengden. Den tilsvarende andelen i 2. kvartal i fjor var 43,8 prosent. De svenskregistrerte bilenes andel av transportmengden gikk i samme tidsrom ned fra 38,6 til 37,7 prosent.

Fortsatt trafikkøkning over Svinesund

Trafikken over Svinesund tollsted økte med 2,4 prosent fra 2. kvartal i fjor, og utgjorde vel 1 million tonn gods ved utgangen av 2. kvartal i år. Dette utgjorde 45,7 prosent av den totale mengden. Det passerte vel 66 000 lastebiler med last over Svinesund, mens det over Hån/Ørje passerte nesten 29 000 biler. Dette utgjorde til sammen 67,4 prosent av alle lastebiler med last som passerte inn eller ut av Norge i 2. kvartal i år, nesten identisk med 2. kvartal i fjor.

Statistikken utgis hvert kvartal.

Tabeller: