205950
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205950
Norske lastebiler frakter mindre til og fra utlandet
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger landenes lastebiltrafikk til og fra Norge. Norske og utenlandske lastebiler fraktet rundt 3,5 millioner tonn over grensen i 2. kvartal 2015.

Godstransport med lastebil2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norske lastebiler frakter mindre til og fra utlandet

Norske lastebiler fraktet 1,2 millioner tonn gods over grensen i 2. kvartal 2015. Det er 2,3 prosent mindre enn samme kvartal året før.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen1
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
2. kvartal 2014 - 2. kvartal 20152. kvartal 2010 - 2. kvartal 2015
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
2. kvartal 2015
Alle nasjonaliteter3 471 06360,63,011,4
Norge1 197 11936,3-2,3.
Sverige1 003 30077,06,210,3
Danmark194 63978,6-6,731,4
Finland122 02669,9-6,0-14,6
Polen257 40061,610,1116,4
Tyskland122 23275,5-0,126,7
Nederland63 98279,7-0,729,9
Baltikum272 91967,115,4110,0
Russland12 99881,1-40,1-58,3
Andre224 44872,822,094,0

Norske lastebilers andel av den totale godstransporten på vei - til eller fra utlandet - gikk ned med 1,8 prosentpoeng fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal i år og utgjorde dermed 34,5 prosent. Svenskregistrerte biler økte på samme tid sin markedsandel med 0,9 prosentpoeng til 28,9 prosent, og de hadde følgelig størst markedsandel av de utenlandske lastebilene.

Baltiske bilers andel av transportene over grensen øker jevnt og trutt. I 2. kvartal i år var den på 7,9 prosent. Polske bilers andel utgjorde 7,4 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn i tilsvarende kvartal i 2014.

Lastebiler transporterte nesten 3,5 millioner tonn gods over grensen på vei i 2. kvartal 2015. Det er 3,0 prosent mer enn i samme kvartal året før. Eksporten økte med 4,3 prosent i denne perioden, mens importen gikk opp med 2,1 prosent. Norske lastebiler fraktet 55,8 prosent av godset ut av landet, men kun 20,7 prosent inn til landet. Dette er henholdsvis 3,7 og 0,9 prosentpoeng mindre enn i 2. kvartal 2014.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.