14030
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14030
Mer eksport på polske og baltiske biler
statistikk
2008-02-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer eksport på polske og baltiske biler

I fjerde kvartal 2007 ble det transportert 7 prosent mer gods med lastebil over grensen enn i samme kvartal 2006. Grensetransporten med polske, danske, estiske og litauiske lastebiler økte med 18 prosent, mens norske lastebiler økte sin transport med 9 prosent.

Godstransport med lastebil over norsk grense, etter nasjonalitet på bilen. 2007

Godstransport med lastebil over grensen. Norske og utenlandske biler. 2000-2007. Millioner tonn

I hele 2007 passerte mer enn 261 millioner tonn gods den norske grensen. Det er 1,2 millioner tonn, eller 0,5 prosent, mer enn i 2006. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør. Lastebiltransporten utgjorde 14,8 millioner tonn, 6,7 prosent mer enn i 2006. Av dette ble 12,1 millioner tonn fraktet med lastebiler som passerte grensen på vei. Resten var lastet på bil og/eller tilhenger som ble transportert med ferge.

Stabil norsk andel

Statistikken sier ingen ting om nasjonaliteten på bilene som passerer grensen med ferge. Av godset som passerte grensen på vei, ble 46,4 prosent transportert med norske lastebiler i 2007. Dette er et halvt prosentpoeng mer enn i 2006. Norske lastebilers andel av grensetransporten har holdt seg nokså stabil rundt 46 prosent siden 2003.

I 4. kvartal 2007 sto norske lastebiler for 46,2 prosent av transporten over grensen. Dette er et halvt prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. Selv om andelen gikk litt ned, økte mengden transportert med norske biler med 9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2006. Totalt fraktet norske lastebiler nesten 1,5 millioner tonn i 4. kvartal 2007, fordelt på 0,8 millioner i eksport og 0,7 millioner tonn i import.

Svenske lastebiler sto for 30 prosent av transporten inn og ut av Norge. Også svenskenes andel av grensetransporten er nokså stabil.

Økning for polakker og baltere

Størst økning i mengde gods fraktet over den norske grensen har polske, danske, estiske og litauiske lastebiler. I 4. kvartal 2007 fraktet biler fra disse landene over 18 prosent mer gods over grensen enn de gjorde i 4. kvartal 2006. Utenlandske biler importerer naturlig nok mer enn de eksporterer. De polske og baltiske bilene ser imidlertid ut til i større grad enn før å være i stand til å fylle opp bilen på hjemturen, idet økningen deres er størst på transport ut av Norge. Polske og baltiske bilers andel av den norske grensetransporten utgjør fortsatt bare om lag 6 prosent til sammen.

Tabeller: