14060
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14060
Mer transport med lastebil over grensen
statistikk
2000-08-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer transport med lastebil over grensen

2,3 millioner tonn gods ble fraktet til og fra Norge i 2. kvartal 2000, en økning på vel 4 prosent fra samme periode i fjor. 297 100 biler passerte inn eller ut av landet med til sammen 4,7 millioner tonn gods i første halvår 2000.

 Innpassert og utpassert transportmengde. Tonn. 2. kvartal 1999-2000

Vel 146 000 biler passerte grensen i 2. kvartal 2000, en økning fra 1999 på 3,9 prosent.

Flere norskregistrerte biler

I 2. kvartal 2000 hadde de norskregistrerte bilene en andel av fraktet godsmengde på 42,7 prosent, mens andelen for samme periode i fjor var på 44,6 prosent. De svenskregistrerte bilene hadde en andel på 38,3 prosent, mot 37,7 i 1999. I første halvår 2000 fraktet de norskregistrerte bilene nesten 2,1 millioner tonn gods til/fra Norge, en økning fra 1999 på 5 prosent.

Økning over Svinesund

Over Svinesund tollsted fraktet vel 69 100 lastebiler til sammen 1,1 millioner tonn gods inn eller ut av Norge i 2. kvartal. Dette er en økning på 4,7 prosent fra samme periode i fjor. Svinesund hadde en andel på 46 prosent av den totale mengden fraktet gods. I første halvår i år økte den transporterte mengden over Svinesund med 6,7 prosent i forhold til i fjor.

Over Hån/Ørje og Eda passerte nesten 48 000 lastebiler med last i 2. kvartal i år, nesten identisk med samme periode i fjor.

Frigitt 30. august 2000 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: