14062
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14062
Mer gods med lastebil over grensen
statistikk
2000-05-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer gods med lastebil over grensen

2,4 millioner tonn gods ble fraktet til og fra Norge i 1. kvartal 2000. Økningen er vel 12 prosent fra samme periode i fjor. 87 000 lastebiler fraktet om lag 1,4 millioner tonn inn til landet. Nesten 1 million tonn ble kjørt ut av Norge av rundt regnet 63 000 biler.

 Andelen innpasserte og utpasserte biler, etter nasjonalitet. Prosent. 1. kvartal 1999-2000

Nesten 151 000 biler passerte grensen i 1. kvartal 2000, en økning fra 1999 på 11,7 prosent.

 Innpassert og utpassert transportmengde. Tonn. 1. kvartal 1999-2000

De norskregistrerte bilene fraktet vel 1 million tonn inn/ut av landet i 1. kvartal 2000, en økning på 10,4 prosent fra 1. kvartal i 1999. Dette utgjorde 44,8 prosent av den totale transporterte mengden. I 1. kvartal 1999 var den tilsvarende andelen 45,2 prosent. De svenskregistrerte bilene fraktet 36,9 prosent av den totale mengden, i 1. kvartal 1999 var andelen 36,3 prosent.

Trafikken over Svinesund tollsted økte med 8,6 prosent fra 1. kvartal 1999, og utgjorde 1,1 million tonn gods ved utgangen av 1. kvartal 2000. Dette utgjorde 46 prosent av den totale mengden. Det passerte nesten 72 000 lastebiler med last over Svinesund, mens det over Hån/Ørje passerte vel 32 000 biler. Dette utgjorde til sammen 69 prosent av alle lastebiler med last som passerte inn eller ut av Norge i 1. kvartal 2000, omtrent det samme som i tilsvarende periode i 1999.

Frigitt 3. mai 2000 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: