53453
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
53453
Fortsatt mindre gods på norske biler
statistikk
2011-11-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt mindre gods på norske biler

Det ble transportert nesten 3 millioner tonn over grensen i 3. kvartal. Det er 2,5 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Markedsandelen til norskregistrerte biler går fortsatt ned.

Selv om de norskregistrerte bilenes markedsandel i samband med import og eksport gikk ned med 2,7 prosentpoeng i 3. kvartal sammenliknet med samme kvartal året før, er de fortsatt dominerende med en andel av transportene inn og ut av landet på 41,1 prosent.

Både polskregistrerte lastebiler og biler fra de baltiske landene økte markedsandelene i 3. kvartal, til i alt 9,7 prosent. De svenskregistrerte bilene økte sin andel til 29,1 prosent, 1 prosentpoeng mer enn i 3. kvartal 2010.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: