14070
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14070
Mindre lastebiltrafikk over grensen
statistikk
1999-07-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre lastebiltrafikk over grensen

Det ble fraktet 2,1 millioner tonn gods med lastebil til og fra Norge i 1. kvartal i år. Dette er 2,7 prosent mindre enn i 1. kvartal i fjor. Aktiviteten var likevel høyere enn for årene 1994-1997.

135 000 lastebiler passerte grensen, 1,1 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Dette viser Statistisk sentralbyrås statistikk over godstransport med lastebil over grensen, som fra og med 1. kvartal 1999 publiseres hvert kvartal.

 Innpassert og utpassert transportmengde. Tonn. 1. kvartal 1994-1999

Det ble fraktet 1,2 millioner tonn gods inn til Norge. Dette var 7,7 prosent mindre enn i 1. kvartal i fjor. Det ble transportert nær 1 million tonn ut av landet, en økning på 4,4 prosent.

74 600 lastebiler med last passerte grensen på vei til Norge. Dette var 5,4 prosent færre enn i 1. kvartal i fjor. 60 300 biler kjørte ut av landet, en økning på 4,6 prosent.

 Tonn transportert til/fra Norge med norsk- og svenskregistrerte biler. 1. kvartal 1994-1999

Svenskene tapte andeler

De norskregistrerte bilene fraktet nesten 1 million tonn gods til/fra Norge i 1. kvartal i år. Dette tilsvarte en andel på 45,4 prosent. Den tilsvarende andelen i 1. kvartal i fjor var på 44,4 prosent. De svenskregistrerte bilenes andel av transportmengden gikk i samme tidsrom ned fra 38,2 prosent til 36,4 prosent.

Økt trafikk over Svinesund

Trafikken over Svinesund tollsted økte med 1 prosent, og utgjorde vel 1 million tonn gods ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette utgjorde 47,5 prosent av den totale mengden. Den tilsvarende andelen i 1. kvartal i fjor var 45,8 prosent. Det passerte vel 66 000 lastebiler med last over Svinesund. Dette utgjorde hele 49 prosent av alle lastebiler med last som passerte inn eller ut av Norge i 1. kvartal i år. Den tilsvarende andelen i 1. kvartal i fjor var 48,1 prosent.

Tabeller: