53449
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
53449
Nedgang for norske og polske biler
statistikk
2011-05-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for norske og polske biler

Det ble transportert 4 prosent mer gods over Norges grense på vei i 1. kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Av de største transportnasjonalitetene var det kun Norge og Polen som hadde nedgang.

Totalt ble det fraktet 2,9 millioner tonn gods med lastebil inn og ut av Norge i 1. kvartal. Det er nesten 114 000 tonn, eller 4 prosent, mer enn i 1. kvartal 2010. De baltiske landene økte sin Norges-transport med 18,8 prosent og danskene med 17 prosent. Norske lastebiler transporterte 2,9 prosent mindre enn i samme kvartal året før, og polakkene fraktet 1,5 prosent mindre.

De norske lastebilenes andel av grensetransporten utgjorde 42,2 prosent. Det er 3 prosentenheter mindre enn i samme kvartal i 2010.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: