14040
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14040
Godstrafikk over grensen opp 3,4 prosent
statistikk
2003-02-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstrafikk over grensen opp 3,4 prosent

Det ble transportert drøyt 9,6 millioner tonn gods over grensen med lastebil i 2002, en økning på 3,4 prosent i forhold til 2001. Den totale transportmengden har økt med 53,7 prosent de siste 13 årene.

Godstransport med lastebil over grensen. 2001 og 2002. Transportmengde i tonn

Transportert mengde inn og ut av landet, etter bilens registreringsland. 1990-2002. Tonn

Eksporten av gods økte med 5,7 prosent til rundt 4 millioner tonn i 2002, mens importen økte med 1,9 prosent til nærmere 5,7 millioner tonn.

Antall biler som fraktet gods inn og ut av Norge økte med 3,6 prosent i samme periode, fra 590 000 i 2001 til noe over 611 000 i 2002. Hver lastebil fraktet i gjennomsnitt 15,8 tonn gods over grensen i 2002, omtrent det samme som året før.

Nordisk dominans

Antall norskregistrerte biler som fraktet gods over grensen økte fra nærmere 257 000 i 2001 til 267 000 i 2002, mens antall svenskregistrerte lastebiler økte fra nærmere 221 000 til nærmere 226 000 i samme periode.

Norskregistrerte biler fraktet 43,4 prosent av godset som ble transportert over grensen i 2002, en økning fra 43,1 prosent året før. Svenskregistrerte biler fraktet 37,6 prosent av den totale transportmengden, en nedgang fra 38,1 prosent i 2001.

Deretter fulgte danskregistrerte og finskregistrerte biler, med andeler på henholdsvis 7,4 og 5,3 prosent av den totale transportmengden, omtrent det samme som året før. Lastebiler registrert i andre land fraktet til sammen 6,3 prosent av alt godset som ble transportert over grensen i 2002, en økning fra 6,0 prosent i 2001.

Mest over Svinesund

Til sammen 296 000 av lastebilene som fraktet gods inn og ut av Norge i 2002 passerte over Svinesund tollsted, noe som er en økning på 1,5 prosent i forhold til 2001 - og et snitt på 812 lastebiler i døgnet.

Godset som passerte over Svinesund utgjorde 47,4 prosent av den totale transportmengden i 2002, en nedgang fra 48,2 prosent i 2001. Hån/Ørje tollsted hadde en andel på 19,3 prosent av den totale transportmengden over grensen med lastebil i 2002, mens Eda tollsted hadde en andel på 11,3 prosent og Storlien tollsted en andel 5,8 prosent.

Kraftig økning siden 1990

Den totale transportmengden har økt med 53,7 prosent de siste 13 årene, fra nærmere 6,3 millioner tonn i 1990 til noe over 9,6 millioner tonn i 2002. Antall lastebilpasseringer over grensen har økt med 44 prosent i samme periode, fra noe over 424 000 biler i 1990 til drøyt 611 000 biler i 2002.

Andelen gods som ble fraktet på norskregistrerte biler sank fra 48,8 prosent i 1990 til 43,4 prosent i 2002, mens andelen som ble fraktet på svenskregistrerte biler økte fra 35,1 prosent til 37,6 prosent i samme periode.

Hovedtall for 4. kvartal 2002

Tallene for 4. kvartal 2002 viser at nærmere 1,5 millioner tonn gods ble fraktet inn til Norge med lastebil, en økning på 3,5 prosent i forhold til 4. kvartal 2001.

Utpassert godsmengde var på nærmere 1 million tonn i samme periode, en økning på 4,4 prosent i forhold til 4. kvartal i fjor.

Tabeller: