14010
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14010
Mer transport med baltiske lastebiler
statistikk
2010-08-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer transport med baltiske lastebiler

Det ble transportert 390 000 tonn mer gods over grensen med lastebil i 2. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Baltiske biler økte sin transport mest.

I alt ble det importert og eksportert 3,1 millioner tonn gods med lastebil som krysset grensen på vei i 2. kvartal 2010. Dette utgjør 14,3 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Norske biler økte sin transport med 14,4 prosent og hadde 44,1 prosent av all grensetransport. Det er samme andel som i 2. kvartal 2009. Baltiske lastebiler transporterte nesten 42 prosent mer enn i samme kvartal i fjor og stod dermed for 4,2 prosent av den totale grensetransporten.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: