205948
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205948
Økt lastebiltransport fra Baltikum og Polen
statistikk
2015-05-07T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger ulike lands lastebiltrafikk til og fra Norge. Norske og utenlandske lastebiler fraktet 3,2 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2015.

Godstransport med lastebil1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt lastebiltransport fra Baltikum og Polen

Norske og utenlandske lastebiler fraktet 3,2 millioner tonn gods over den norske grensen i 1. kvartal 2015. Det er 0,3 prosent mer enn samme kvartal året før. Lastebiler som er registrert i baltiske land og Polen hadde størst relativ økning i transportmengden.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
1. kvartal 2014 - 1. kvartal 20151. kvartal 2010 - 1. kvartal 2015
1. kvartal 2015
Alle nasjonaliteter3 224 62360,60,314,3
Norge1 084 17638,7-9,1-15,1
Sverige959 01773,47,123,6
Danmark198 00378,92,245,4
Finland113 71469,6-13,5-11,2
Polen246 84258,09,7121,8
Tyskland109 58476,50,324,7
Nederland56 19178,85,535,4
Baltikum258 23066,915,7112,1
Russland11 51981,2-59,3-63,1
Andre187 34775,815,868,5

I årets første tre måneder fraktet baltiske- og polskregistrerte lastebiler til sammen 12,7 prosent mer gods enn i samme periode i 2014. Disse bilenes andel av den totale transporten til og fra Norge økte jevnt og utgjorde 15,7 prosent i 1. kvartal i år.

Norske lastebiler transporterte 1,1 millioner tonn gods i 1. kvartal i år. Dette utgjorde 33,6 prosent av grensetransporten, som er 3,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. De svenske lastebilenes andel var på 29,7 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng fra samme kvartal året før.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.