251297
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
251297
Redusert markedsandel for norske lastebiler
statistikk
2016-08-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
3,6 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei i 2. kvartal 2016.

Godstransport med lastebil2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert markedsandel for norske lastebiler

I 2. kvartal 2016 ble det transportert 3,6 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Dette er nesten 6 prosent mer enn i 2. kvartal for tre år siden. I samme perioden har godsmengden transportert på norske lastebiler gått ned og de har tapt markedsandel.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen1
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
2. kvartal 2015 - 2. kvartal 20162. kvartal 2011 - 2. kvartal 2016
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
2. kvartal 2016
Alle nasjonaliteter3 584 08662,23,311,8
Norge1 139 35038,9-4,8-15,6
Sverige1 022 39575,21,96,6
Danmark213 57780,39,725,0
Finland116 98871,9-4,1-18,1
Polen301 69361,517,2157,7
Tyskland130 75374,57,018,5
Nederland68 09877,76,438,6
Baltikum330 20469,121,0126,9
Russland14 04091,28,0-51,5
Andre246 98874,410,084,3

I 2. kvartal 2013 hadde de norskregistrerte lastebilene en andel av grensetransporten på 36,6 prosent. Tre år senere var den redusert til 31,8 prosent. De fraktet også mindre gods målt i tonn. I 2. kvartal 2013 transporterte norske biler 1,2 millioner tonn mot 1,1 millioner i 2. kvartal i år, en nedgang på 8,2 prosent.

Lite gods med lastebil totalt sett

På alle transportformer sett under ett, ble nesten 63,0 millioner tonn gods fraktet inn eller ut av Norge i 2. kvartal 2016. Dette inkluderer også eksport av olje og gass med skip og i rør. Lastebiler transporterte 4,0 millioner tonn over grensen. 3,6 millioner tonn passerte grensen på vei, mens 0,4 millioner tonn ble transportert til eller fra Norge der bil og/eller tilhenger var plassert på ferje.

Polske og baltiske biler kaprer markedsandeler

Den totale mengden gods transportert med lastebil over grensen på vei økte med 3,3 prosent fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. Polske og baltiske lastebiler transporterte i 2. kvartal 2016 17,6 prosent av varene som passerte norskegrensen mot 15,3 prosent i 2. kvartal 2015. De norske lastebilenes andel av grensetransporten gikk derimot ned med 2,7 prosentpoeng i samme periode. Svenske lastebilers andel av grensetransporten til og fra Norge gikk ned 0,4 prosentpoeng, fra 28,9 til 28,5 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2015.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.