205952
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205952
Mindre gods over grensen med norske biler
statistikk
2015-11-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger landenes lastebiltrafikk til og fra Norge. Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015.

Godstransport med lastebil3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre gods over grensen med norske biler

Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen1
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
3. kvartal 2014 - 3. kvartal 20153. kvartal 2010 - 3. kvartal 2015
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
3. kvartal 2015
Alle nasjonaliteter3 199 28560,40,110,2
Norge1 068 71136,4-4,2-15,8
Sverige914 15176,0-0,211,9
Danmark188 37578,1-3,922,1
Finland119 12670,4-5,5-14,2
Polen247 37159,85,7111,1
Tyskland117 12975,94,424,7
Nederland56 02774,4-7,141,6
Baltikum276 09367,215,0110,9
Russland13 41677,5-19,6-58,8
Andre198 88671,611,784,2

De norske bilenes andel utgjorde 20,1 prosent av all import med lastebil og 53,6 prosent av eksporten. Tilsvarende andeler i 3. kvartal i 2014 var henholdsvis 21,6 og 56,1 prosent.

Norske lastebiler fraktet 1,1 millioner tonn i forbindelse med import og eksport i 3. kvartal. Det er 4,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Totalt ble det transportert 3,2 millioner tonn gods med lastebiler som passerte grensen på vei i 3. kvartal 2015, nesten det samme som i 3. kvartal 2014.

Baltiske lastebilers andeler av transporten til og fra Norge utgjorde 6,6 prosent i 3. kvartal i år. Dette var 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014. De polske bilenes andeler var 7,7 prosent, om lag det samme som året før.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.