14022
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14022
Grensetransporten ned i 4. kvartal
statistikk
2009-02-09T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Grensetransporten ned i 4. kvartal

I 4. kvartal 2008 ble 2,8 millioner tonn gods fraktet over grensen med lastebil. Det er 11,5 prosent mindre enn i 4. kvartal 2007. Likevel ble det fraktet omtrent like mye gods over grensen i 2008 som året før.

Godstransport med lastebil over grensen per kvartal. 1. kvartal 2000-4. kvartal 2008. 1000 tonn

Totalt passerte om lag 260 millioner tonn gods Norges grense i 2008. I dette tallet er alle transportformer inkludert, også eksport av olje og gass med skip eller i rør fra kontinentalsokkelen. Lastebiler fraktet 14,5 millioner tonn gods inn og ut av Norge, noe som er 2,2 prosent mindre enn i 2007. Av dette ble 12,1 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei, mens resten ble fraktet med lastebil og/eller tilhenger på ferge.

Nedgang i både import og eksport

I 4. kvartal 2008 fraktet lastebiler 2,8 millioner tonn gods over Norges grense på vei. Av dette ble 1,7 millioner tonn fraktet inn i landet, mens 1,1 millioner tonn ble eksportert. Importen med lastebil har ikke vært så lav siden 3. kvartal 2006, og eksporten har ikke vært lavere siden 2. kvartal 2007.

Ser vi hele året under ett, er det derimot bare importen som har gått ned. I 2008 ble det importert 7,4 millioner tonn og eksportert 4,7 millioner tonn. De tilsvarende tallene for 2007 var 7,6 millioner tonn importert og 4,5 tonn eksportert.

Godstransport med lastebil over grensen. Andel av transportert mengde etter nasjonalitet på bilen. 2000-2008. Prosent

Utenlandske biler på frammarsj

Av godset som ble fraktet over grensen med bil på vei i hele 2008, ble 45,8 prosent kjørt med norskregistrerte biler. Det er litt mindre enn i 2007, da norske bilers andel av transporten var 46,4 prosent. Også svenske bilers andel gikk litt ned - fra 30,4 prosent i 2007 til 28,4 prosent i 2008. Danske og finske bilers andel av grensetransporten til/fra Norge er noenlunde stabil, mens både tyske, polske og baltiske biler øker sin andel. Det samme gjør gruppen av biler fra andre land. Statistikken sier ingen ting om nasjonaliteten på bilene som passerer grensen på ferge.

Tabeller: