14054
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14054
150 000 lastebiler over grensen
statistikk
2001-05-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

150 000 lastebiler over grensen

Nesten 150 000 lastebiler med last passerte grensen i 1. kvartal 2001. Dette er en nedgang på 0,7 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. Lastebiltrafikken over Svinesund derimot økte med 2 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

 Antall inn- og utpasserte lastebiler med last. 1. kvartal 2000 og 2001

I alt passerte vel 73 000 lastebiler med last over Svinesund på vei ut fra eller inn til landet. Dermed hadde Svinesund tollsted 49 prosent av grensepasseringene med lastebil i 1. kvartal 2001, mot snaut 48 prosent i 1. kvartal 2001.

De 150 000 lastebilene fraktet i alt 2,4 millioner tonn gods, en nedgang på 1 prosent fra 1. kvartal i fjor. Hver lastebil fraktet i gjennomsnitt 15,9 tonn gods.

I 1. kvartal i år var 44 prosent av lastebilene med last som passerte grensen norskregistrerte, mens 37 prosent var svenskregistrerte. Dette var tilnærmet det samme som i 1. kvartal i fjor.

Tabeller: