14058
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14058
Svak økning i godstransporten
statistikk
2000-10-31T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning i godstransporten

3. kvartal 2000 ble det fraktet 2,2 millioner tonn gods til og fra Norge, en økning på 1,3 prosent fra samme periode i fjor. 434 600 biler passerte inn og ut av landet med til sammen 6,9 millioner tonn gods i årets ni første måneder.

 Innpassert og utpassert transportmengde. 3. kvartal 1999-2000. Tonn

137 500 biler passerte grensen 3. kvartal 2000, en økning på 1,3 prosent fra 1999.

I 3. kvartal 2000 hadde de norskregistrerte bilene en andel av fraktet godsmengde inn og ut av landet på 43,1 prosent, mens de svenskregistrerte bilene hadde en andel på 38,1 prosent. Tilsvarende andeler i 1999 var henholdsvis 43,8 og 38,2 prosent. I årets ni første måneder fraktet de norskregistrerte bilene vel 3,0 millioner tonn gods til og fra Norge, en økning fra 1999 på 3,3 prosent.

Svinesunds andel stabil

Nesten 48 prosent av alt godset som ble transportert på lastebiler til og fra Norge, passerte Svinesund tollsted, omtrent det samme som i 3. kvartal 1999.

Tabeller: