205946
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205946
Norske lastebiler taper fortsatt markedsandeler
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i forhold til 2013.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norske lastebiler taper fortsatt markedsandeler

I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i sammenlignet med 2013. De norskregistrerte lastebilenes andel av transporten gikk ned med 1,9 prosentpoeng til 35,6 prosent.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
4. kvartal 2013 - 4. kvartal 20144. kvartal 2009 - 4. kvartal 2014
4. kvartal 2014
Alle nasjonaliteter3 282 40460,62,417,0
Norge1 116 27037,5-6,2-9,8
Sverige970 92775,99,720,7
Danmark198 21479,82,141,8
Finland123 52468,2-6,2-2,0
Polen250 45357,08,3130,9
Tyskland110 20975,7-0,732,4
Nederland55 14379,47,127,5
Baltikum259 98465,721,2122,8
Russland13 78676,0-64,9-61,4
Andre183 89475,916,966,3

Norske og utenlandske lastebiler fraktet 15 millioner tonn gods inn og ut av Norge, 354 tusen tonn mer enn året før. Av dette ble 13,1 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei. Resten av godset ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger.

Taper markedsandeler både ved eksport og import

De norskregistrerte lastebilene fraktet 56,8 prosent av godset ut av landet i 2014. Markedsandelen gikk ned med 2,2 prosentpoeng sammenliknet med 2013. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 21,9 prosent, sammenliknet mot 24,4 prosent i 2013.

Baltiske og polske lastebiler frakter stadig mer over grensen

De baltiske landene og Polen økte sine markedsandeler ved transport til og fra Norge i 2014 med henholdsvis 0,8 og 0,6 prosentpoeng fra 2013. Baltiskregistrerte godsbiler fraktet 7,3 prosent av godsmengden inn og ut av landet, polskregistrerte 7,2 prosent. De finske lastebilenes andel gikk ned med 0,2 prosentpoeng til 3,9 prosent fra 2013 til 2014.

Mindre gods på norske biler også i 4. kvartal

I 4. kvartal 2014 sto norske lastebiler for 34,0 prosent av godstransporten over grensen. Dette er 3,1 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. Transportmengden med norske biler gikk ned med 6,2 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2013.

Totalt fraktet norske lastebiler 1,1 millioner tonn i 4. kvartal 2014, fordelt på 0,7 millioner i eksport og 0,4 millioner tonn i import. For norske og utenlandske lastebiler i alt økte eksportert transportmengde med 4,8 prosent og importert mengde med 1,4 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.