14066
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14066
Fortsatt økning i lastebiltrafikken
statistikk
1999-11-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i lastebiltrafikken

Det ble fraktet 2,1 millioner tonn gods med lastebil til og fra Norge i 3. kvartal i år. Dette er en økning på 9,2 prosent fra 3. kvartal 1998.

I årets ni første måneder ble det fraktet 6,5 millioner tonn, en økning på 3,0 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

 Innpassert og utpassert transportmengde. 3. kvartal 1994-1999. Tonn

Det ble fraktet vel 1,1 millioner tonn gods inn til Norge i 3. kvartal i år. Dette er en økning på 6,6 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. Det ble transportert nær 1 million tonn ut av landet, en økning på 12,6 prosent.

Nær 136 000 lastebiler passerte grensen i 3. kvartal, mens tallet for årets ni første måneder var nesten 412 000.

Nesten 75 000 lastebiler med last passerte grensen på vei til Norge. Dette var en økning på 7 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Vel 61 000 biler kjørte ut av landet, en økning på 12,7 prosent.

 Tonn transportert til/fra Norge med norsk- og svenskregistrerte biler. 3. kvartal 1994-1999

Svenskene taper fortsatt

De norskregistrerte bilene fraktet nesten 1 million tonn gods til/fra Norge i 3. kvartal i år. Dette tilsvarte en andel på 43,8 prosent av den totale transportmengden. Den tilsvarende andelen i 3. kvartal i fjor var 45,1 prosent. De svenskregistrerte bilenes andel av transportmengden gikk i samme tidsrom ned fra 38,2 prosent til 37,0 prosent.

Stor trafikkøkning over Svinesund

Trafikken over Svinesund tollsted økte med vel 11 prosent fra 3. kvartal i fjor, og utgjorde vel 1 million tonn gods ved utgangen av 3. kvartal i år. Dette utgjorde 47,7 prosent av den totale mengden. Det passerte vel 66 000 lastebiler med last over Svinesund, mens det over Hån/Ørje passerte vel 28 000 biler. Dette utgjorde til sammen 69,4 prosent av alle lastebiler med last som passerte inn eller ut av Norge i 3. kvartal i år, nesten identisk med 3. kvartal i fjor.

Tabeller: