14052
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14052
Økt godstransport til Norge
statistikk
2001-09-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt godstransport til Norge

Det ble i 2. kvartal 2001 fraktet vel 2,3 millioner tonn gods til og fra Norge med lastebil. Dette er en økning på 1,6 prosent siden 2. kvartal 2000. Innpassert godsmengde økte med 5 prosent, mens utpassert mengde gikk ned med 3,2 prosent.

 Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2000 og 2001

47,2 prosent av den totale godsmengden fraktet over grensen gikk over Svinesund, det vil si en økning i antall biler og transportert godsmengde på vel 4 prosent. I 2. kvartal 2001 utgjorde mengden av gods fraktet over Svinesund og Hån/Ørje til sammen 67,7 prosent av den totale godsmengden over norske tollsteder, mot 67,0 prosent i 2. kvartal i fjor.

Norske bilers andel av grensetransporten stabil

I 2. kvartal 2001 var de norske bilenes andel på 42,7 prosent, det samme som i 2000. Dette utgjorde vel 1 million tonn. De svenske bilenes andel var 38,7 prosent, hvilket utgjorde litt i underkant av 1 million tonn.

Tabeller: