14056
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14056
Mest grensetrafikk over Svinesund
statistikk
2001-03-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mest grensetrafikk over Svinesund

Det ble i 2000 fraktet 9,3 millioner tonn gods til og fra Norge med lastebil. Dette tilsvarer en økning på 5,3 prosent siden 1999. Nesten halvparten av den totale godsmengden fraktet over grensen i 2000 passerte Svinesund.

Transportene over Svinesund og Hån/Ørje utgjorde til sammen 68 prosent av den totale godsmengden fraktet med lastebiler til og fra Norge i 2000.

Hele 280 000 lastebiler med last passerte Svinesund i 2000. Dette er en økning på 3,7 prosent sammenliknet med 1999. Siden 1990 har lastebiltrafikken over Svinesund økt med 47 prosent. Dette gir en årlig vekst på nesten 4 prosent.

 Andel av transportmengden, etter bilenes nasjonalitet. 1990 og 2000. Prosent

Norske bilers andel av grensetransportene går ned

I 1990 var norske bilers andel av transportmengden fraktet over grensen på 48,7 prosent. Dette utgjorde i overkant av 3 millioner tonn. I 2000 transporterte norske biler i overkant av 4 millioner tonn gods over grensen, men deres andel av den samlede transporterte godsmengden hadde gått ned til 43,2 prosent. Svenske bilers andel av transportmengden har i denne perioden økt med 3 prosentpoeng, fra 35 til 38 prosent. Antall biler med last som passerte grensen viser en tilsvarende utvikling. I 1990 var halvparten av lastebilene på vei ut eller inn til landet norske. I 2000 var den tilsvarende andelen nesten 44 prosent.

 Godstransport med lastebil over grensen. 1990 og 2000. Tonn

 Godstransport med lastebil over grensen. 1999 og 2000. Tonn

I 2000 ble det fraktet 3,9 millioner tonn gods ut av landet med lastebil. Dette er en økning på 28,6 prosent siden 1990, men en nedgang på 1,5 prosent siden 1999. Mengden gods fraktet inn til Norge var i 2000 5,4 millioner tonn. Dette var 66,3 prosent mer enn i 1990 og 10,7 prosent mer enn i 1999.

Hovedtall for 4. kvartal 2000

I 4. kvartal 2000 ble det fraktet 2,4 millioner tonn gods over norske tollsteder. Dette er en økning på 3,7 prosent siden 4. kvartal året før. Antall lastebiler som passerte grensen økte i samme periode med 1,3 prosent, og lå i 4. kvartal 2000 på 147 804 biler.

Samlet transportmengde over Storlien hadde økt med 45 prosent fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000. Transportmengden fraktet over Eda tollsted hadde i denne perioden gått ned med 11,2 prosent.

Tabeller: