251301
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
251301
Én av tre lastebiler er norskregistrert
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Totalt fraktet lastebiler 3,2 millioner tonn over grensen i 1. kvartal 2016.

Godstransport med lastebil1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av tre lastebiler er norskregistrert

En tredel av alle lastebilene som krysset norskegrensen i 1. kvartal 2016, var norskregistrerte. De norske bilene er fortsatt dominerende selv om de over tid taper markedsandeler.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen1
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
1. kvartal 2015 - 1. kvartal 20161. kvartal 2011 - 1. kvartal 2016
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
1. kvartal 2016
Alle nasjonaliteter3 220 70359,5-0,19,7
Norge1 077 26236,2-0,6-13,1
Sverige896 64373,2-6,54,8
Danmark187 56678,2-5,317,7
Finland107 28771,1-5,7-22,3
Polen251 23557,21,8129,2
Tyskland124 38273,513,532,8
Nederland58 01876,83,333,2
Baltikum285 74668,510,797,6
Russland13 93592,421,0-51,8
Andre218 62972,616,777,9

Norske lastebiler transporterte 1,1 millioner tonn gods til og fra Norge i 1. kvartal i år. Det er en svak nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2015. Markedsandelen ved eksport var 52,7 prosent. Ved import hadde de norskregistrerte bilene en andel på 20,3 prosent av total transportert godsmengde.

Totalt fraktet lastebiler 3,2 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2016. Det er 0,5 prosent mindre enn i samme kvartal i fjor.

De baltiske lastebilenes markedsandeler av godstransporten til og fra Norge øker gradvis og var i 1. kvartal i år kommet opp i 8,9 prosent. Polskregistrerte biler hadde omtrent tilsvarende markedsandel med sine 7,8 prosent, 0,1 prosentpoeng mer enn i tilsvarende kvartal 2015. Samlet var disse landenes markedsandel 1,0 prosentpoeng større enn i 1. kvartal 2015. Svenske bilers andel gikk ned med 1,9 prosentpoeng og var i 1. kvartal 2016 på 27,8 prosent.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.