Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. mars 2017 4. kvartal 2016 Svak inntektsutvikling for husholdningene
1. mars 2017 4. kvartal 2016 Reviderte tall for årlig inntekts – og kapitalregnskap
8. desember 2016 3. kvartal 2016 Svak utvikling i husholdningenes inntekter
8. september 2016 2. kvartal 2016 Lavere sparing i husholdningene
8. september 2016 4. kvartal 2015 Reviderte inntektstall for 2014 og 2015
1. juni 2016 4. kvartal 2015 Reviderte tall for årlig inntekts- og kapitalregnskap
1. juni 2016 1. kvartal 2016 Fortsatt høy sparing
2. mars 2016 4. kvartal 2015 Sparing i husholdningene holder seg oppe
2. mars 2016 4. kvartal 2015 Årlig inntekts – og kapitalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall.
3. desember 2015 3. kvartal 2015 Svak utvikling i husholdningenes inntekter
3. desember 2015 4. kvartal 2014 Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert
9. september 2015 4. kvartal 2013 Reviderte inntektstall for 2013
21. august 2015 2. kvartal 2015 Uendret sparing
3. juni 2015 4. kvartal 2014 Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert
22. mai 2015 1. kvartal 2015 Fortsatt høy sparing
4. mars 2015 4. kvartal 2014 Mindre sparing i offentlig forvaltning
12. februar 2015 4. kvartal 2014 Fortsatt inntektsvekst i husholdningene
3. desember 2014 4. kvartal 2013 Svak nedjustering av Norges nasjonalinntekt og sparing
3. desember 2014 3. kvartal 2014 Inntektsvekst i husholdningene
22. august 2014 2. kvartal 2014 God inntektsvekst i husholdningene
22. mai 2014 1. kvartal 2014 Fortsatt høy sparing
12. februar 2014 4. kvartal 2013 Høy sparing i husholdningene
5. mars 2014 4. kvartal 2013 Lavere sparing for Norge
23. mai 2013 4. kvartal 2012 Reviderte tall for årlig institusjonelt sektorregnskap
6. mars 2013 4. kvartal 2012 Nasjonalinntekt på over 2 500 milliarder
20. mai 2010 4. kvartal 2009 Lavere sparing i Norge i 2009
2. mars 2011 4. kvartal 2010 Høyere sparing i Norge
24. mai 2011 4. kvartal 2010 Lavere sparing for Norge
7. mars 2012 4. kvartal 2011 Høyere sparing for Norge
22. mai 2012 4. kvartal 2011 Oppjustert sparing for Norge
6. juni 2006 4. kvartal 2005 Høy inntektsvekst i husholdningene
4. mars 2008 4. kvartal 2007 Nasjonalinntekt på over 2 000 milliarder
6. mars 2007 4. kvartal 2006 Økt sparing i foretak og offentlig forvalting
19. mai 2009 4. kvartal 2008 Fremdeles høy sparing i Norge
3. mars 2009 4. kvartal 2008 Fremdeles høy sparing i Norge
21. mai 2008 4. kvartal 2007 Revisjon i husholdningenes sparing for 2007
3. mars 2010 4. kvartal 2009 Lavere sparing i Norge i 2009
16. mars 2006 4. kvartal 2005 Høy inntektsvekst i husholdningene
7. juni 2005 4. kvartal 2004 Høy sparing i husholdningene
7. desember 2004 4. kvartal 2003 Høy sparing i husholdningene
8. juni 2004 4. kvartal 2003 Høy sparing i husholdningene
11. mars 2004 4. kvartal 2003 Høy sparing i husholdningene
20. mars 2003 4. kvartal 2002 Kraftig vekst i husholdningenes sparing
21. november 2013 4. kvartal 2012 Uendret makrobilde: Fortsatt høy disponibel inntekt og sparing for Norge
21. november 2013 3. kvartal 2013 Lavere sparing i husholdningene
22. august 2013 2. kvartal 2013 Økt sparing i husholdningssektoren
23. mai 2013 1. kvartal 2013 Solid inntektsvekst i husholdningssektoren
16. juni 2005 1. kvartal 2005 Høye aksjeutbytter og høy sparing
13. desember 2005 3. kvartal 2005 Sterk vekst i lønn og aksjeutbytte
16. mars 2006 4. kvartal 2005 Høye aksjeutbytter
13. juni 2006 1. kvartal 2006 Høy lønnsvekst, lavt utbytte
12. september 2006 2. kvartal 2006 Nedgang i disponibel inntekt
16. februar 2012 4. kvartal 2011 God vekst i disponibel realinntekt
23. mai 2012 1. kvartal 2012 Økte inntekter og sparing
24. august 2012 2. kvartal 2012 Husholdningene fortsetter å spare
22. november 2011 4. kvartal 2010 Disponibel inntekt og sparing for Norge oppjustert
22. november 2012 4. kvartal 2011 Høy disponibel inntekt og sparing for Norge
13. februar 2013 4. kvartal 2012 Høy sparing i husholdningene
22. november 2012 3. kvartal 2012 Vekst i husholdningenes inntekter og sparing
6. desember 2005 4. kvartal 2004 Fortsatt høy sparing i husholdningene
12. desember 2006 4. kvartal 2005 Nedgang for sparing i husholdningene
5. juni 2007 4. kvartal 2006 Økt sparing i foretak og offentlig forvalting
20. november 2007 4. kvartal 2006 Høy sparing i Norge
25. november 2008 4. kvartal 2007 Høy sparing for Norge i 2006 og 2007
26. november 2009 4. kvartal 2008 Sparing i Norge nedjustert i 2007 og 2008
1. september 2010 4. kvartal 2009 Sparingen i Norge nedjustert
25. mai 2007 1. kvartal 2007 Disponibel realinntekt stiger
27. august 2007 2. kvartal 2007 Sterk vekst i lønnsinntekter
22. november 2007 3. kvartal 2007 Sterk økning i lønnsinntektene
21. februar 2008 4. kvartal 2007 Sterk vekst i disponibel realinntekt
27. mai 2008 1. kvartal 2008 Positiv sparing i husholdningene
25. august 2008 2. kvartal 2008 Disponibel inntekt økte i 2. kvartal
27. november 2008 3. kvartal 2008 Negativ sparing i husholdningene
19. februar 2009 4. kvartal 2008 Vekst i disponibel realinntekt
25. mai 2009 1. kvartal 2009 Fortsatt vekst i disponibel inntekt
24. august 2009 2. kvartal 2009 Svak økning i husholdningenes disponible inntekt
26. november 2009 3. kvartal 2009 Husholdningenes sparing øker
18. februar 2010 4. kvartal 2009 Økning i disponibel realinntekt
25. mai 2010 1. kvartal 2010 Lavere sparing i husholdningene
23. august 2010 2. kvartal 2010 Økt sparing blant husholdningene
25. november 2010 3. kvartal 2010 Vekst i disponibel realinntekt
17. februar 2011 4. kvartal 2010 Fortsatt vekst i disponibel realinntekt
26. mai 2011 1. kvartal 2011 Stabil sparing i husholdningene
24. august 2011 2. kvartal 2011 Svak nedgang i husholdningenes sparing
22. november 2011 3. kvartal 2011 Oppgang i husholdningenes sparing
5. juni 2003 4. kvartal 2002 Kraftig vekst i husholdningenes sparing i 2002
15. september 2005 2. kvartal 2005 Høye aksjeutbytter bidrar til inntektsvekst
12. desember 2006 3. kvartal 2006 Bruker mer enn vi tjener
22. februar 2007 4. kvartal 2006 Nedgang i disponible inntekter

For tidligere publiseringer se også: Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap.