246927_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
246927
Årlig inntekts – og kapitalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall.
statistikk
2016-03-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig inntekts – og kapitalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for året 2015.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2015

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årlig inntekts – og kapitalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall.

Denne første beregningen av tallene for 2015 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2015
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi563 0701 971 060263 6522 797 782
Driftsresultat0662 845122 966785 811
Disponibel inntekt964 860352 8741 379 5812 697 316
Sparing237 604259 002137 862634 468
Nettofinansinvestering179 77950 56951 325281 673

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

 Siste revisjon av 2015 vil bli publisert i september 2017.