222702_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
222702
Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig institusjonelt sektorregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2014.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert

Årlig institusjonelt sektorregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2014.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2014
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi534 7872 039 881244 1122 818 780
Driftsresultat0776 491119 111895 602
Disponibel inntekt1 027 311318 8201 321 1422 667 273
Sparing336 988231 580119 501688 069
Nettofinansinvestering286 384-21 84831 320295 856

Disse tallene er foreløpige og finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

En større nedjustering i formuesinntekter til utlandet bidrar til å trekke opp disponibel inntekt for Norge. Det er ellers andre mindre revisjoner.

SSB publiserte i mars en analyse av 2014-tallene. Til tross for at reviderte tall nå er publisert gir analysen fortsatt en god oversikt over året.

Neste revisjon av 2014-tallene publiseres mot slutten av året.