278502_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
278502
Reviderte tall for årlig inntekts – og kapitalregnskap
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Reviderte tall for årlig inntekts – og kapitalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2015 og 2016.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2016
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi586 5661 894 025269 4952 750 085
Driftsresultat1577 584119 418697 002
Disponibel inntekt922 153295 6161 440 9392 658 708
Sparing161 194222 722106 817490 734
Nettofinansinvestering98 88748 8513 625151 364

Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

Siste revisjon av 2016 vil bli publisert i september 2018.