251698
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knri/kvartal
251698
Fortsatt høy sparing
statistikk
2016-06-01T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knri, Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Sesongjusterte tall for 1. kvartal2016 viser at husholdningers og ideelle organisasjoners disponible inntekt økte med 0,8 prosent fra kvartalet før. Økningen i konsumutgiftene var imidlertid høyere og førte til at sparingen gikk ned.

Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy sparing

Sesongjusterte tall for 1. kvartal viser at husholdningers og ideelle organisasjoners disponible inntekt økte med 2,6 milliarder kroner fra kvartalet før. Sparingen er fortsatt høy selv om den faller i 1. kvartal 2016.

 

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Sesongjusterte tall. Millioner kroner
2. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 2016
Lønnsinntekter364 591366 936368 993371 690
Disponibel inntekt345 274345 781351 740354 384
Konsum332 284331 760340 104345 666
Sparing34 42835 01332 97329 749
Sparerate (i prosent)9,49,68,87,9
Disponibel realinntekt, vekst-0,3-0,51,3-0,5

Det var en sesongjustert oppgang i disponibel inntekt i 1. kvartal 2016 på om lag 2,6 milliarder kroner, eller 0,8 prosent. Oppgangen kom i all hovedsak fra økte lønnsinntekter. Lønnsinntektene er husholdningenes viktigste inntektskilde. Regnet per innbygger var den disponible inntekten 67 900 kroner, mot 67 500 kroner i 4. kvartal 2015.

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 1,6 prosent, noe som tilsvarer 5,6 milliarder kroner. Dette er høyere enn oppgangen i disponibel inntekt, og sparingen i husholdningene og ideelle organisasjoner gikk dermed ned med 3,2 milliarder kroner fra 4. kvartal 2015. Sparingen er likevel historisk sett på et høyt nivå. Den sesongjusterte spareraten endte på 7,9 prosent.

Lavere disponibel inntekt for Norge

Ikke-sesongjusterte tall for nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalinntekten for Norge falt med 31 milliarder kroner fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Bruttonasjonalinntekten er foreløpig beregnet til 801 milliarder kroner, noe som er lavere enn gjennomsnittet for året 2015. Formuesinntekter og lønn fra utlandet er høyere enn det som betales ut av landet slik at bruttonasjonalinntekten er høyere enn Norges bruttonasjonalprodukt. Bruttonasjonalproduktet falt med 39 milliarder kroner og forklarer dermed nedgangen i bruttonasjonalinntekten i 1.kvartal 2016.

Tar man hensyn til overføringer og stønader til og fra utlandet, og korrigerer for kapitalslit, får man disponibel inntekt for Norge. De løpende overføringene til utlandet er høyere enn det som mottas fra utlandet, slik at disponibel inntekt er lavere enn nasjonalinntekten. Den disponible inntekten falt med 20 milliarder kroner fra 4.kvartal 2015 til 1.kvartal 2016 og er foreløpig beregnet til 653 milliarder kroner. Det utgjør om lag 125 100 kroner per innbygger.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Resultatene fra kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap bygger på beregninger der datagrunnlaget er foreløpig. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet. Ny informasjon innarbeides fortløpende og vil medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. Det kvartalsvise institusjonelle sektorregnskapet avstemmes fortløpende mot kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Ved oppdatering av ujusterte serier for de siste kvartalene kan de tilbakegående sesongjusterte seriene endre seg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB